Εργαστήριο Αυτοματισμού

Επίκουρος Καθηγητής

Σύντομη Περιγραφή: Το Εργαστήριο Αυτοματισμού (ΕΑ) ανήκει στον Τομέα Συστημάτων. Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές ανάγκες των ενταγμένων μαθημάτων και τις ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του στο γνωστικό αντικείμενο της Θεωρίας Συστημάτων και του Αυτόματου Ελέγχου. Οι ερευνητικές δραστηριότητες αφορούν σε: Θεωρία Αυτόματου Ελέγχου, Ευφυή Έλεγχο, Βιομηχανικούς Ελεγκτές, Νευρωνικά Δίκτυα, Αναγνώριση και Αυτόματη Αποκατάσταση Βλαβών, Διαγνωστικά Συστήματα στην Ιατρική, Βιοϊατρικά Συστήματα, Ρομποτική, Εφαρμογές Ρομποτικής στην Ιατρική, Έλεγχος Βιομηχανικών Διεργασιών, Χρονοπρογραμματισμός Συστημάτων Παραγωγής. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες καλύπτουν το γνωστικό πεδίο της θεωρίας συστημάτων (Αυτόματος και Βέλτιστος Έλεγχος, Ρομποτική, Νευρωνικά Δίκτυα, Ασαφής Λογική) και εφαρμογές τους (Βιοϊατρική, Έλεγχος Ποιότητας). Το Εργαστήριο διαθέτει πλήρη εκπαιδευτικό εξοπλισμό εκπαίδευσης στον αυτόματο έλεγχο (πχ. Programmable Logic Controllers (PLC's), PID’s, Programmable Automation Controllers (PAC's), ΗΥ και λογισμικό Matlab® & Simulink, μικρούς κινητήρες και γεννήτριες), 11 θέσεων. Ο ερευνητικός εξοπλισμός αποτελείται από ένα βιομηχανικό ρομπότ με σύστημα αναγνώρισης προτύπων, δύο ιατρικά ρομπότ, ψηφιακούς παλμογράφους, ΗΥ και περιφερειακά.

Εκπαίδευση και Έρευνα: Τα ερευνητικά προγράμματα στα οποία συμμετέχει το ΕΑ καθώς και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και κατευθύνσεις των απασχολούμενων σε αυτό σχετίζονται με τους ακόλουθους τομείς: Αυτοματισμοί και Βιομηχανικοί Ελεγκτές Ευφυής Έλεγχος και εφαρμογές του στον Βέλτιστο Έλεγχο των ενεργειακών απωλειών (ηλεκτροκινητήριων συστημάτων, ενεργειακών πάρκων, κλπ) Εφαρμογές Ελέγχου στην Βιοϊατρική και στα Διαγνωστικά μέσα Εφαρμογή του Βέλτιστου Ελέγχου στην Ρομποτική

Τα προπτυχιακά μαθήματα που υποστηρίζει το Εργαστήριο είναι:

 • ΣΥΣ 401 : Γραμμικά Συστήματα (7ο Εξάμηνο Σπουδών)
 • ΣΥΣ 402 : Θεωρία και Εφαρμογές Αυτόματου Ελέγχου (8ο Εξάμηνο Σπουδών)
 • ΣΥΣ 411 : Τεχνολογία και Εφαρμογές Ασαφούς λογικής (7ο Εξάμηνο Σπουδών)
 • ΣΥΣ 412 : Σύγχρονα Θέματα Αυτόματου Ελέγχου (8ο Εξάμηνο Σπουδών)
 • ΣΥΣ 413 : Βιομηχανικά Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου (8ο Εξάμηνο Σπουδών)
 • ΣΥΣ 414 : Νευρωνικά Δίκτυα και Εφαρμογές (8ο Εξάμηνο Σπουδών)
 • ΣΥΣ 511 : Βέλτιστος Έλεγχος (9ο Εξάμηνο Σπουδών)
 • ΣΥΣ 512 : Ρομποτική (9ο Εξάμηνο Σπουδών)
 • ΣΥΣ 513 : Σχεδίαση Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου (9ο Εξάμηνο Σπουδών)
 • ΣΥΣ 514 : Εφαρμογές Νευρωνικών Δικτύων και Ασαφούς Λογικής σε Συστήματα Αυτοματισμών (9ο Εξάμηνο Σπουδών)

Τα μεταπτυχιακά μαθήματα που υποστηρίζει το Εργαστήριο είναι:

 • ΣΥΣ 601: Βιομηχανικά Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου
 • ΣΥΣ 603: Προχωρημένα Μαθήματα Βέλτιστου Έλεγχου
 • ΣΥΣ 604: Νευρωνικά Δίκτυα
 • ΣΥΣ 605: Μη-Γραμμικά Συστήματα
 • ΣΥΣ 606: Στοχαστικός Έλεγχος
 • ΣΥΣ 608: Αυτοπροσαρμοζόμενος Έλεγχος
 • ΣΥΣ 616: Ειδικά Θέματα σε Βιοϊατρικά Συστήματα
 • ΣΥΣ 617: Ειδικά Θέματα Γραμμικών Συστημάτων
 • ΣΥΣ 618: Ειδικά Θέματα σε Ψηφιακό Έλεγχο Βασισμένο σε Digital Signal Processors
 • ΣΥΣ 620: Ειδικά Θέματα σε Ρομποτική
 • ΣΥΣ 621: Ειδικά Θέματα σε Αυτοπροσαρμοζόμενα Φίλτρα και Εφαρμογές
 • ΣΥΣ 622: Ειδικά Θέματα Αυτοματισμών
 • ΣΥΣ 623: Ειδικά Θέματα Ασαφούς Λογικής

Ιστοχώρος Εργαστηρίου

Τομέας: Συστηµάτων

Δ/ντής:  Μιχάλης Ζερβάκης - Καθηγητής

Μέλη ΔΕΠ

Εργαστηριακό Προσωπικό

Επικοινωνία 

Τηλ.:+ 30 28210 37206

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης