Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

30 Χρόνια Σχολή ΗΜΜΥ, 1990-2020

Η μονοτμηματική Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πολυτεχνείου Κρήτης ιδρύθηκε ως Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών στα τέλη της δεκαετίας του '80 και δέχθηκε για πρώτη φορά 30 προπτυχιακούς φοιτητές το 1990. Έκτοτε, η Σχολή ΗΜΜΥ έχει αναπτυχθεί σημαντικά. Οι πρωτοετείς φοιτητές έχουν ξεπεράσει τους 200, το ∆ιδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό τα 27 μέλη, και το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό τα 22 μέλη.

Οι σπουδές στη Σχολή ΗΜΜΥ αποσκοπούν στην εκπαίδευση και σε βάθος κατάρτιση σε σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα που εντοπίζονται στα πεδία της Επιστήμης Υπολογιστών, της Ηλεκτρονικής, των Τηλεπικοινωνιών, των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας και των Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου. Στόχος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές το υπόβαθρο που θα τους επιτρέπει να καταλαβαίνουν σε βάθος τις θεμελιώδεις αρχές των νέων επιστημονικών προσεγγίσεων και τεχνολογιών, σε όλους τους παραπάνω τομείς, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της ραγδαία μεταβαλλόμενης πραγματικότητας.

Σήμερα η Σχολή έχει 1568 προπτυχιακούς και 76 μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, ενώ το σύνολο των αποφοίτων περιλαμβάνει 1393 διπλωματούχους, 345 κατόχους Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και 51 Διδάκτορες.

Το προσωπικό της Σχολής είναι υψηλών προσόντων. Όλοι οι καθηγητές φέρνουν στην Σχολή εμπειρίες από τα καλύτερα πανεπιστήμια ή/και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού, στα οποία έχουν σπουδάσει ή/και εργαστεί, ή με τα οποία διατηρούν ερευνητικές συνεργασίες.

Απόφοιτοι της Σχολής έχουν ήδη καταξιωθεί σε όλους τους στίβους της επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Αρκετοί είναι Καθηγητές σε άριστα πανεπιστήμια της Βόρειας Αμερικής, της Ευρώπης, και της Ελλάδας, και ερευνητές σε διεθνή και Ελληνικά ερευνητικά ιδρύματα. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι καταξιωμένοι επαγγελματίες σε μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, της Ελλάδας και του εξωτερικού, ή έχουν δημιουργήσει δικές τους εταιρείες.

Η εξωστρέφεια της Σχολής ενισχύεται με την συμμετοχή ομάδων προ- και μετα-πτυχιακών φοιτητών σε διεθνείς διαγωνισμούς, στους οποίους έχουν πετύχει σημαντικές διακρίσεις.

O Σταύρος Χριστοδουλάκης*, Ομότιμος Καθηγητής της Σχολής ΗΜΜΥ θυμάται...

«Συμπληρώνονται 30 χρόνια εφέτος από την εισαγωγή των πρώτων φοιτητών στο τότε Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ήταν Άνοιξη του 1990 όταν το Υπουργείο μας ειδοποίησε ότι τον Σεπτέμβριο θα έχουμε τους πρώτους φοιτητές. Είμασταν τότε μόλις τρείς καθηγητές του Τμήματος στα Χανιά και δεν υπήρχε Πρόγραμμα Σπουδών, ούτε σοβαρή υποδομή για μαθήματα και εργαστήρια.

Ευτυχώς ενεργήσαμε πολύ γρήγορα. Φτιάξαμε άμεσα ένα πλήρες Πρόγραμμα Σπουδών με μοντέρνα αντικείμενα σε όλους τους Τομείς του Τμήματος, περιλαμβανομένης της Πληροφορικής που εκείνη την εποχή όλα τα μεγάλα Τμήματα του εξωτερικού προσπαθούσαν να ενσωματώσουν στον τίτλο τους (και με λιγότερη επιτυχία στα Προγράμματα Σπουδών τους). Πίστευα ότι η Πληροφορική ήταν μια τεχνολογία που δημιουργεί δυνατότητες προώθησης έρευνας και εφαρμογής για όλες τις ειδικότητες των Τομέων του ΗΜΜΥ καθώς και μια συνδετική «κόλλα» μεταξύ αυτών των ειδικοτήτων. Η Πληροφορική επίσης με τη βασική γνώση που προσφέρει σε μοντελοποίηση δεδομένων και διαδικασιών επιτρέπει την ανάπτυξη εφαρμογών κρίσιμων για όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς, όπως εξόρυξη πληροφορίας, οργάνωση, οπτικοποίηση και εκμετάλλευσή της, ψηφιοποίηση δεδομένων και διαδικασιών, καθώς και αυτοματο-ποίηση των διαδικασιών και συνεργασιών σε οργανισμούς, επιχειρήσεις, μάθηση και διασκέδαση, με μεγάλο αντίκτυπο στην αγορά εργασίας για τους απόφοιτους μας, αλλά και στη κοινωνία.

Πήραμε χρηματοδότηση από το Πολυτεχνείο και στείλαμε έγκαιρα ένα φυλλάδιο με τη περιγραφή του Τμήματος και το Πρόγραμμα Σπουδών σε πλήθος Λυκείων σε όλη την Ελλάδα, και έτσι καταφέραμε να προσελκύσουμε εξαιρετικούς φοιτητές με υψηλή βαθμολογία από τα πρώτα έτη λειτουργίας του Τμήματος.

Ακολούθησαν άμεσα οι ενέργειες για τη μετονομασία του Τμήματος από Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών σε Τμήμα Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών. Προσελκύσαμε επίσης μεταπτυχιακούς φοιτητές από άλλα ιδρύματα της χώρας, υποστηρίζοντάς τους από Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, οι οποίοι, εκτός από την έρευνα βοήθησαν καίρια στο να καλύψουν τα μεγάλα κενά διδασκαλίας και εργαστηρίων.

Ήταν επίσης αυτοί, που μαζί με προπτυχιακούς μας φοιτητές, έφτιαξαν και συντήρησαν για αρκετά χρόνια την πρώτη υποδομή του Πολυτεχνείου Κρήτης σε Πληροφορική, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διαδίκτυο. Φοιτητές μας επίσης επάνδρωσαν καίριες θέσεις του Πολυτεχνείου σε αυτούς τους τομείς. 

Σήμερα, μετά από 30 χρόνια μεγάλων και συνεχών προσπαθειών, αλλά και εμπειρίας όλου του προσωπικού της Σχολής ΗΜΜΥ στο δύσκολο Ελληνικό περιβάλλον, η Σχολή βρίσκεται σε εξαιρετική θέση, με λαμπρή κτηριακή υποδομή, επανδρωμένη με εξαιρετικό καθηγητικό και εργαστηριακό προσωπικό, με πλούσια παρουσία στη διεθνή επιστημονική κοινότητα, με σημαντική ιστορία στην επιδίωξη προσέλκυσης αριστείας, παραγωγής γνώσης και πολύ υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης σε κρίσιμους για τη χώρα τομείς. Επίσης με τους απόφοιτους της να κατέχουν σημαντικές θέσεις στην Ελληνική και διεθνή βιομηχανία καθώς και σε ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστήμια. Όλα αυτά είναι βάσεις για ένα ελπιδοφόρο μέλλον για τη Σχολή και τους αποφοίτους της.»

* Ο Ομότιμος Καθηγητής Σταύρος Χριστοδουλάκης ήταν ο πρώτος Πρόεδρος του τότε Τμήματος και νυν Σχολής ΗΜΜΥ. Υπηρέτησε στο Πολυτεχνείο Κρήτης από το 1989 έως τον Αύγουστο του 2015, οπότε και συνταξιοδοτήθηκε. Συνέβαλλε καθοριστικά στη διαμόρφωση των διαφορετικών πτυχών της Σχολής ΗΜΜΥ με βάση τα πρότυπα αριστείας αντίστοιχων Σχολών του εξωτερικού. Δημιούργησε εκ του μηδενός και διεύθυνε σε όλη του τη σταδιοδρομία στο Πολυτεχνείο Κρήτης το Εργαστήριο MUSIC, μία εκπαιδευτική και ερευνητική οντότητα που οδήγησε σε διεθνή παρουσία και καταξίωση.

Οι πρώτοι φοιτητές θυμούνται

Δρ. Αριστείδης Μελετίου (εισαγωγή 1990), Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Είχα την τύχη και την τιμή να είμαι στο πρώτο έτος που δημιουργήθηκε η Σχολή, το μακρινό 1990.
Θυμάμαι ακόμα τον εαυτό μου να έχει έρθει στα Χανιά 30 χρόνια πριν και να προσπαθεί να δει που είναι η Σχολή, που θα πάει, ποιους θα βρει...στην Ηρώων Πολυτεχνείου, στη Γαλλική Σχολή, στις Παλιές Φυλακές, στη Μεραρχία, στο κτίριο Χειλαδάκη στα Κουνουπιδιανά.
Θυμάμαι τον εαυτό μου και τους υπόλοιπους 31 της χρονιάς μου να είμαστε όλοι στο τότε Μηχανογραφικό Κέντρο με το mainframe Prime (πρωτοποριακό για τα τότε δεδομένα) και τους Η/Υ 8088 και 8086 όπου ξενυχτούσαμε να φτιάξουμε τα project που μας έδιναν οι καθηγητές μας, που μας ήξεραν από την πρώτη κιόλας εβδομάδα με τα μικρά μας ονόματα.
Θα μπορούσα να γράψω ολόκληρες σελίδες για το τότε...για την ικανοποίηση και περηφάνια που νιώθαμε στο τέλος κάθε μαθήματος, κάθε project, κάθε εξαμήνου...
Για την κουλτούρα του Μηχανικού που παίρναμε μέρα με τη μέρα, αυτήν την κουλτούρα που σε βοηθάει να δεις τα προβλήματα με άλλο μάτι και να τα λύσεις γρήγορα και αποδοτικά...πράγματα που δεν είναι εύκολο να τα βρεις.
Όλα αυτά τα βρήκαμε στο Ίδρυμα και στη Σχολή της ζωής μας...στο ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης...δεν μετανιώσαμε για τίποτα...είμαστε περήφανοι που φοιτήσαμε εκεί, που αποκομίσαμε τόσα και τόσα, που τα χρησιμοποιήσαμε και τα χρησιμοποιούμε για να γίνουμε καλύτεροι επιστήμονες και καλύτεροι άνθρωποι...
30 Χρόνια ΗΜΜΥ...αξέχαστα...να γίνουν χίλια...και βάλε...

Άλκης Σερβετάς – Μεταπτυχιακός φοιτητής (εισαγωγή 1991), Αναπληρωτής Διευθυντής ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Σαν να μην πέρασε μια μέρα:

- από τα ζεστά πρωινά στα Κουνουπιδιανά

- από τη συνεχή επικοινωνία με όλους (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, μέλη ΔΕΠ και λοιπό προσωπικό των ΗΜΜΥ), την κοινότητα του MUSIC που αναπτύχθηκε στο Κτίριο Χειλαδάκη, την συνεργατική μάθηση, την από κοινού ανάπτυξη πρωτοποριακών συστημάτων για την εποχή τους, τα ξενύχτια για την ολοκλήρωση των πλατφορμών, την απίστευτη δημιουργικότητα και επινοητικότητα, την συντροφικότητα στις κοινές προσπάθειες, την άμιλλα και τη συγκέντρωση στην επίτευξη των στόχων και των χρονοδιαγραμμάτων, τον σχεδιασμό και την υποβολή των νέων προτάσεων 

- από τα απογευματινά μπάνια στον Καλαθά και τα αξέχαστα βράδια στο παλιό ενετικό λιμάνι, τις εκδρομές σε ερημικές τότε παραλίες στα δυτικά και τα νότια των Χανίων (και όχι μόνο), τα σουβλιστά αρνιά στου Ασκύφου και τα παραγάδια στο Λουτρό (με δόλωμα σαρδέλα και ψαριές που ζήλευαν και οι ντόπιοι επαγγελματίες ψαράδες) 

- από τα πολύτιμα μαθήματα ζωής που μας δίδαξε στην πράξη ο Σταύρος και η Κάθυ, ώστε να προσπαθούμε με όλες τις δυνάμεις μας να επιτύχουμε τους ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς στόχους μας, ενώ ταυτόχρονα να ζούμε και να χαιρόμαστε κάθε μέρα με τους φίλους και τους συνεργάτες μας, που είναι τελικά συνοδοιπόροι μας στην περιπέτεια της ζωής.

Καλή Αντάμωση!

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης