Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών

Σύντομη Περιγραφή: Το Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών περιλαμβάνει τρία μέλη ΔΕΠ (ενώ ένα ακόμα μέλος ΔΕΠ είναι υπό διορισμό) και ένα υπάλληλο αορίστου χρόνου. Το Εργαστήριο υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Σχολής σε θέματα τηλεπικοινωνιών (μέλη ΔΕΠ του εργαστηρίου διδάσκουν τρία υποχρεωτικά προπτυχιακά μαθήματα κορμού και αρκετά μαθήματα επιλογής και μεταπτυχιακά μαθήματα σε τηλεπικοινωνίες) και εκπονεί έρευνα σε ψηφιακές επικοινωνίες σε επίπεδο φυσικής ξεύξης και ελέγχου πρόσβασης και επεξεργασία σήματος για τηλεπικοινωνίες. Το εργαστήριο έχει σημαντικούς υπολογιστικούς πόρους καθώς και πιλοτικό software defined / cognitive radio testbed. Τα μέλη ΔΕΠ του εργαστηρίου έχουν σταθερή και ουσιαστική παρουσία στα διεθνή επιστημονικά δρώμενα και έχουν τιμηθεί με τέσσερα βραβεία καλύτερης δημοσίευσης σε περιοδικό της ΙΕΕΕ, μεταξύ άλλων διακρίσεων.

Εκπαίδευση και Έρευνα: Το Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Σχολής σε θέματα τηλεπικοινωνιών και εκπονεί βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στις παρακάτω περιοχές:

Ψηφιακά Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα

  • Κυρτή βελτιστοποίηση και εφαρμογές σε βέλτιστη κατανομή πόρων σε ασύρματα δίκτυα σε επίπεδο φυσικής ξεύξης και ελέγχου πρόσβασης
  • Συνεργατική και ευκαιριακή επικοινωνία στο επίπεδο ζεύξης σε ασύρματα δίκτυα
  • Θεωρία πληροφορίας και εφαρμογές σε ασύρματα τηλεπικοινωνιακά συστήματα
  • Σχεδιασμός κωδικών πολυπλεξίας σε συστήματα CDMA

Επεξεργασία Σήματος για Τηλεπικοινωνίες

  • Επεξεργασία σήματος και μορφοποίηση λοβού για κεραίες εκπομπής – λήψης πολλαπών στοιχείων
  • Θεωρία διαταραχών και εφαρμογές στην ανάλυση απόδoσης τηλεπικοινωνιακών συστημάτων
  • Εργαλεία υπολογιστικής γεωμετρίας και εφαρμογές σε συστήματα CDMA
  • Χωρο-χρονική Eπεξεργασία Σημάτων
  • Θεωρία και εφαρμογές πολυγραμμικών μεθόδων στην ανίχνευση σημάτων σε συστήματα πολλαπλών χρηστών
  • Διαχωρισμός και εντοπισμός πηγών ραδιοφωνικού σήματος

Ιστοχώρος Εργαστηρίου

Τομέας: Τηλεπικοινωνιών

Δ/ντής:  Αθανάσιος Λιάβας - Καθηγητής

Μέλη ΔΕΠ

Εργαστηριακό Προσωπικό

Σταμάτης Ανδριανάκης - ΕΔΙΠ

Επικοινωνία 

Τηλ.:+30 28210 37224

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης