Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Εργαστήριο Τεχνολογίας Συστηµάτων Λογισµικού και ∆ικτυακών Εφαρµογών

Σύντομη Περιγραφή: Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Συστηµάτων Λογισµικού και ∆ικτυακών Εφαρµογών είναι ένα κέντρο έρευνας και διδασκαλίας τεχνολογιών συστημάτων λογισμικού και δικτυακών εφαρμογών. Οι ερευνητικές και διδακτικές δραστηριότητες του εργαστηρίου περιλαμβάνουν λειτουργικά και κατανεμημένα συστήματα, συστήματα δικτύων αισθητήρων, συνεχείς ροές δεδομένων, μεγάλες και κατανεμημένες βάσεις δεδομένων, και θέματα αλγορίθμων και πολυπλοκότητας.

Το εργαστήριο, έχει αναπτύξει μια σειρά από συστήματα λογισμικού ανοιχτού κώδικα (open source), για έρευνα και εκπαίδευση.

Εκπαίδευση και Έρευνα: 


Το Εργαστήριο συμμετείχε στα εξής Ερευνητικά και Αναπτυξιακά έργα:

 1. «Ενιαίο Περιβάλλον Επιλεκτικής Παροχής υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου», Πρόγραμμα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι, Χρηματοδότηση: ΕΠΕΑΚ, 2004-2007
 2. «Έξυπνα Αποθηκευτικά Συστήματα (ΕΞΑΠΣΥΣ)». Πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ (σε συνεργασία με: Παν/μιο Πατρών και Παν/μιο Ιωαννίνων).Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ, 1999

Περιοχές

 • Συλλογή και διανομή περιεχομένου στο Διαδίκτυο
 • Μοντελοποίηση μεγάλης κλίμακας peer-to-peer δικτύων
 • Αρχιτεκτονικές peer-to-peer για μεγάλης κλίμακας αποθήκευση και διανομή περιεχομένου
 • Αλγοριθμικές τεχνικές για σύγχρονες εφαρμογές
 • Τεχνικές οργάνωσης μαζικών δεδομένων στην εξωτερική μνήμη
 • Τεχνικές εξομοίωσης κβαντικών υπολογιστών
 • Συστήματα Λογισμικού Διαχείρισης Πληροφορίας
 • Αρχιτεκτονικές για Συστήματα Διαχείρισης Δικτύων (Network Management Systems)
 • Κατανεμημένα Συστήματα Βάσεων Δεδομένων

Εκπαίδευση

 • Δομημένος Προγραμματισμός
 • Λειτουργικά Συστήματα
 • Αρχές Κατανεµηµένων Συστηµάτων Λογισµικού
 • Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα
 • Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων και Πολυπλοκότητας

Ιστοχώρος Εργαστηρίου

Τομέας: Πληροφορικής

Δ/ντής:  Μίνως Γαροφαλάκης - Καθηγητής

Μέλη ΔΕΠ

Εργαστηριακό Προσωπικό

Πολυξένη Αράπη - ΕΔΙΠ

Επικοινωνία 

Τηλ.:+30 28210 37399

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης