Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Σηµάτων και Εικόνας

Σύντομη Περιγραφή: Το εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος και Εικόνας ασχολείται με:

  • Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος: Σήματα και συστήματα διακριτού χρόνου, Επίδραση δειγματοληψίας και κβαντισμού συντελεστών, Μετασχηματισμός Fourier διακριτού χρόνου: ιδιότητες και εφαρμογές, Μετασχηματισμός Ζ: ιδιότητες και εφαρμογές, Δειγματοληψία και ανακατασκευή σημάτων συνεχούς χρόνου, Αλλαγή συχνότητας δειγματοληψίας, Εκτίμη φάσματος, Επεξεργασία αναλογικού σήματος με διακριτά συστήματα, Συχνοτική ανάλυση διακριτών συστημάτων, Συστήματα ελάχιστης φάσης, Δομές φίλτρων διακριτού χρόνου, Σχεδίαση και υλοποίηση αναδρομικών και μη αναδρομικών φίλτρων, Μέθοδοι μετασχηματισμού και παραθυροποίησης.
  • Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας: Γενικές αρχές και μαθηματική περιγραφή ψηφιακής εικόνας, Αντίληψη Εικόνας και αναπαράσταση χρώματος, Δειγματοληψία, Μετασχηματισμός Fourier και άλλοι μετασχηματισμοί δύο διαστάσεων, Περιγραφή εικόνας με χρήση ανυσμάτων και τελεστών, Μέθοδοι βελτίωσης εικόνας: Ιστόγραμμα, ομαλοποίηση και αύξηση contrast, χαμηλοπερατά και υψιπερατά φίλτρα 2 διαστάσεων, Ανακατασκευή εικόνας με αλγεβρικές και στοχαστικές μεθόδους , Βέλτιστα φίλτρα, σύγριση και εφαρμογές, Αρχές συμπίεσης και κωδικοποίησης εικόνας, Αρχές ανάλυσης εικόνας και μέθοδοι τμηματοποίησης.

Εκπαίδευση και Έρευνα: Τα μαθήματα που διδάσκονται είναι τα Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος (ΤΗΛ 302) και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας (ΤΗΛ 312) σε προπτυχιακό επίπεδο και το Αναγνώριση Προτύπων σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Οι φοιτητές υλοποιούν τις εργαστηριακές ασκήσεις κυρίως σε γλώσσες C και Matlab.

Το εργαστήριο, επίσης, είναι πλήρως εξοπλισμένο με υλικό και λογισμικό κατάλληλο για υλοποίηση εφρμογών πραγματικού χρόνου (TI DSP boards, Matrox DSP boards).

Το εργαστήριο δραστηριοποιείται σε εφαρμογές που άπτονται της λήψης και αναγνώρισης σήματος καθώς και της διάγνωσης λειτουργικών προβλημάτων που αποτυπώνονται στα σήματα αυτά. Οι δραστηριότητες του εργαστηρίου καλύπτουν τρείς περιοχές έρευνας με εφαρμογές στις Τηλεπικοινωνίες, Βιομηχανία και Βιοϊατρική.

Ιστοχώρος Εργαστηρίου

Τομέας: Τηλεπικοινωνιών

Δ/ντής:  Μιχάλης Ζερβάκης - Καθηγητής

Μέλη ΔΕΠ

Εργαστηριακό Προσωπικό

Επικοινωνία 

Τηλ.:+30 28210 37206

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης