Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Εργαστήριο Προγραµµατισµού και Τεχνολογίας Ευφυών Υπολογιστικών Συστηµάτων

Σύντομη Περιγραφή: To Εργαστήριο Προγραμματισμού & Τεχνολογίας Ευφυών Υπολογιστικών Συστημάτων ιδρύθηκε το 2001 στη Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Mηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης στα Χανιά Κρήτης.

Ο ρόλος του Εργαστηρίου είναι να εκπαιδεύσει προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές σε έννοιες και τεχνικές των μοντέρνων Ευφυών Συστημάτων και να προωθήσει καινοτόμες ερευνητικές δραστηριότητες σε αυτόν τον τομέα. Οι τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες αναφέρονται σε πολλούς ερευνητικούς τομείς όπως, Πολυμέσα και Πληροφοριακά Συστήματα στο Διαδίκτυο, Σημασιολογικό Διαδίκτυο, Μηχανική Μάθηση, Ρομποτική, Βιοπληροφορική, Μηχανική Όραση, Peer-to-Peer computing και Ευφυείς Πράκτορες.

Το Εργαστήριο χρηματοδοτείται τόσο από το Πολυτεχνείο Κρήτης όσο και από άλλα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά Ιδρύματα.

Εκπαίδευση και Έρευνα: 

Έρευνα:

 • Πολυμεσικά και Ιατρικά Συστήματα και Πληροφοριακά Συστήματα στο Διαδίκτυο: Τεχνολογία πληροφοριακών συστημάτων πολυμέσων με έμφαση στην διαχείρηση πληροφορίας από σύνθετες πηγές όπως κείμενο, εικόνα και video. Το πληροφοριακό σύστημα θεωρείται ως αποτελούμενο από ανεξάρτητες κατανεμημένες πηγές πληροφορίας.
 • Σημασιολογικός Ιστός: Στόχος είναι η ενίσχυση των δυνατοτήτων πληροφοριακών συστημάτων ώστε να υποστηρίξουν ανάλυση πληροφορίας και αιτίασης εκμεταλλευόμενα την χρονική διάσταση της διαθέσιμης πληροφορίας. Η γνώση παριστάνεται με χρονικές οντολογίες που αναπτύσσονται με χρήση τεχνικών ανάλυσης φυσικής γλώσσας σε συνδυασμό με τεχνικές ανάλυσης πληροφορίας από άλλες πηγές (πχ. Εικόνα, video) και εργαλεία διαχείρισης σημασιολογικού περιεχομένου (OWL, reasoners, ontology query languages).
 • Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας: Εξαγωγή και εξόρυξη πληροφορίας από κείμενο, εξαγωγή ορολογίας (εννοιών) και σχέσεων για κατασκευή οντολογιών στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων
 • Τεχνικές Πρόσβασης για Εικόνες και Video: Ανάκτηση πληροφορίας, πληροφοριακά συστήματα πολυμέσων, πληροφοριακά συστήματα στον παγκόσμιο ιστό. Εικονικές και χωρικές βάσεις δεδομένων, ανάλυση περιεχομένου εικόνας, δεικτοδότηση περιεχομένου, αναζήτηση με χρήση περιεχομένου από εικόνα και video.
 • Εφαρμογές Μηχανικής Όρασης: Επεξεργασία, συμπίεση, ανάλυση περιεχομένου εικόνας και video (π.χ., ανάλυση κίνησης, ανάλυση σχήματος, παρακολούθηση κίνησης). Σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων ανίχνευσης κίνησης. Παραγωγή πανοραμικής εικόνας. Συστήματα διαχείρισης εικόνας πραγματικού χρόνου με χρήση επιταχυντών επεξεργασίας σήματος και εικόνας.
 • Μηχανική Μάθηση: Έρευνα σε διάφορες πτυχές της Μηχανικής Μάθησης με έμφαση στην Ενισχυτική Μάθηση, όπου ένας πράκτορας μαθαίνει πως να ενεργεί ορθολογικά σε ένα άγνωστο περιβάλλον μέσα από μια διαδικασία δοκιμών, επιτυχιών, και αποτυχιών.
 • Ρομποτική: Έρευνα σε αυτόνομα ρομποτικά συστήματα με έμφαση σε πιθανοτικές μεθόδους και αλγοριθμικά θέματα. Στο εργαστήριό μας εδρεύει η ομάδα ρομποτικού ποδοσφαίρου "Κουρήτες" (www.kouretes.gr).
 • Τεχνητή Νοημοσύνη: Έρευνα σε μοντέρνες περιοχές της Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως Παιχνίδια, Ευφυής Αναζήτηση, Πιθανοτικός Συλλογισμός, και Συντονισμός μέσω Δημοπρασιών.
 • Ευφυείς Πράκτορες: Θεωρία και Πρακτική. Παραγωγή αποτελεσμάτων στις παρακάτω εφαρμογές: Information retrieval,Information dissemination over wide-area networks, Electronic commerce, Peer-to-Peer Computing, Business Process Modelling and Design.
 • Υπολογισμοί P2P: Αgent systems, distributed computing, natural ecosystems and economics.
 • Υπολογισμοί Πλέγματος: Έρευνα σε τομείς παρόμοιους με αυτούς του P2P computing (π.χ. resource allocation), αλλά επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο ρόλο των Υπολογισμών Πλέγματος στην Βιοπληροφορική.
 • Βιοπληροφορική: Ανάπτυξη εργαλείων για τη διαχείριση βιολογικών δεδομένων που βοηθούν τους βιολόγους στην ανάπτυξη των δικών τους ερευνητικών δραστηριοτήτων. Χρήση γνώσης από νέες τεχνολογίες όπως Συστήματα Διαχείρισης Γνωσιακών Βάσεων Δεδομένων, Ευφυείς Πράκτορες, Υπολογισμοί P2P και Υπολογιστικά Πλέγματα.
 • Συστήματα Γνώσης και Πληροφόρισης: Ν/Α
 • Προγραμματισμός με Περιορισμούς: Ν/Α

Εκπαίδευση:

 • Προπτυχιακά Μαθήματα:
  • ΕΚΠ 404: Μέθοδοι Διαχείρισης Πολυμέσων
  • ΠΛΗ 211: Δομές Δεδομένων και Αρχείων
  • ΠΛΗ 405: Μηχανική Όραση
  • ΠΛΗ 411: Θεωρία Υπολογισμού
  • ΠΛΗ 417: Τεχνητή Νοημοσύνη
  • ΠΛΗ 503: Αυτόνομοι Πράκτορες
 • Μεταπτυχιακά Μαθήματα:
  • ΕΚΠ 603: Μέθοδοι Διαχείρισης Πολυμέσων
  • ΠΛΗ 607: Μηχανική Όραση
  • ΠΛΗ 613: Μηχανική Μάθηση
  • ΠΛΗ 625: Αυτόνομοι Πράκτορες

Ιστοχώρος Εργαστηρίου

Τομέας: Πληροφορικής

Δ/ντής:  Ευριπίδης Πετράκης - Καθηγητής

Μέλη ΔΕΠ

Εργαστηριακό Προσωπικό

Επικοινωνία 

Τηλ.:+ 30 28210 37329

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης