Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Εργαστήριο Μικροεπεξεργαστών και Υλικού (Hardware)

Σύντομη Περιγραφή: Σκοπός του Εργαστηρίου Μικροεπεξεργαστών και Υλικού (ΕΜΥ) είναι να υποστηρίζει υψηλής στάθμης εκπαίδευση και διεθνούς βεληνεκούς έρευνα σε αρχιτεκτονική και υλικό υπολογιστών (computer engineering). Στα αντικείμενα αυτά το ΕΜΥ στοχεύει στην αριστεία και την διεθνή καταξίωση όπως αυτή προκύπτει από διακρίσεις των αποφοίτων του Εργαστηρίου στον ακαδημαϊκό στίβο και στην αγορά εργασίας, δημοσιεύσεις σε υψηλής στάθμης περιοδικά και συνέδρια, χρηματοδοτούμενη έρευνα μέσα από ανταγωνιστικά προγράμματα, και διεθνή αναγνώριση.

Το Εργαστήριο Μικροεπεξεργαστών και Υλικού (ΕΜΥ) της Σχολής ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι θεσμοθετημένο Εργαστήριο από τις 3 Απριλίου του 1990 (ΦΕΚ 3/4/90, Τεύχος 51, τόμος 1, Προεδρικό Διάταγμα 125). Το ΕΜΥ άρχισε να δραστηριοποιείται από το 1994. Κατά τον ίδιο χρόνο ο Καθ. Α. Δόλλας εκλέχτηκε (και παραμένει από τότε) Διευθυντής του Εργαστηρίου.

Εκπαίδευση και Έρευνα: 

Έρευνα:
Τα επιστημονικά αντικείμενα του ΕΜΥ περιλαμβάνουν αρχιτεκτονική υπολογιστών, υλικό υπολογιστών (hardware), σχεδίαση και υλοποίηση ψηφιακών και μικροηλεκτρονικών συστημάτων, ταχεία ανάπτυξη συστημάτων (RSP), σχεδίαση υψηλού βαθμού ολοκλήρωσης (VLSI, FPGA's, κ.λ.π.) και ανάπτυξη εργαλείων για σχεδίαση με υπολογιστή (CAD). Το ΕΜΥ είναι μέλος της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινοπραξίας EUROPRACTICE. 

Εκπαίδευση:

 • Προπτυχιακά μαθήματα:
  • ΗΡΥ 101: Λογική Σχεδίαση
  • ΗΡΥ 201: Ψηφιακοί Υπολογιστές
  • ΗΡΥ 211: Προχωρημένη Λογική Σχεδίαση
  • ΗΡΥ 312: Οργάνωση Υπολογιστών
  • ΗΡΥ 401: Ενσωματωμένα Συστήματα Μικροεπεξεργαστών
  • ΗΡΥ 411: Αρχιτεκτονική Η/Υ
  • ΗΡΥ 412: Υλοποίηση Μικροηλεκτρονικών Συστημάτων
  • ΗΡΥ 413: Αρχιτεκτονική Παράλληλων και Κατανεμημένων Υπολογιστών
  • ΗΡΥ 501: Σχεδιασμός Συστημάτων VLSI και ASIC
  • ΗΡΥ 523: Συστήματα Πραγματικού Χρόνου
  • ΗΡΥ 525: Αρχιτεκτονικές Υψηλών Επιδόσεων
 • Μεταπτυχιακά μαθήματα:
  • ΗΡΥ 601: Εισαγωγή στον Σχεδιασμό Συστημάτων VLSI
  • ΗΡΥ 612: Υλοποίηση Μικροηλεκτρονικών Συστημάτων
  • ΗΡΥ 613: Αρχιτεκτονική Παράλληλων και Κατανεμημένων Υπολογιστών
  • ΗΡΥ 620: Ανάπτυξη Εργαλείων CAD για Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
  • ΗΡΥ 621: Προχωρημένη Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
  • ΗΡΥ 622: Σχεδίαση Συστημάτων VLSI
  • ΗΡΥ 623: Σχεδίαση Εξειδικευμένων Αρχιτεκτονικών Υπολογιστών
  • ΗΡΥ 624: Υλοποίηση Ενσωματωμένων Μικροηλεκτρονικών Συστημάτων
  • ΗΡΥ 625: Αρχιτεκτονικές Επεξεργαστών Επικοινωνιών και Δικτύων
  • ΗΡΥ 630: Ειδικά Θέματα Σχεδιασμού Κυκλωμάτων και Συστημάτων
  • ΗΡΥ 631: Ειδικά Θέματα σε Αναδιατασσόμενη Λογική
  • ΗΡΥ 632: Ειδικά Θέματα σε Σχεδιασμό Υπολογιστικών Συστημάτων

Ιστοχώρος Εργαστηρίου

Τομέας: Ηλεκτρονικής και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Δ/ντής:  Σωτήριος Ιωαννίδης - Αναπληρωτής Καθηγητής

Μέλη ΔΕΠ

Εργαστηριακό Προσωπικό

Επικοινωνία 

Τηλ.:+30 28210 37262

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης