Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής

Σύντομη Περιγραφή: Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής της Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, περιλαμβάνουν έρευνα, ανάπτυξη, εκπαίδευση και μεταφορά τεχνολογίας στα πεδία της οπτοηλεκτρονικής και μικρο- νανο- ηλεκτρονικής. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου εστιάζονται στην ανάπτυξη συστημάτων και ανάλυση δεδομένων Υπερ-Φασματικής απεικόνισης, στην οπτική μοριακή απεικόνιση, σε βιοφωτονικά ιατρικά διαγνωστικά όργανα, σε μικροηλεκτρονική υψηλών συχνοτήτων, και σε σχεδίαση και μοντελοποίηση CMOS διατάξεων και κυκλωμάτων.

Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής είναι εξοπλισμένο με εργαλεία για σχεδίαση, προσομοίωση, layout, ανάπτυξη πρωτοτύπων, χαρακτηρισμό και έλεγχο (testing) οπτοηλεκτρονικών και μικροηλεκτρονικών συστημάτων και διατάξεων.

Τα μέλη του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής έχουν στόχο την αριστεία σε έρευνα και εκπαίδευση σε προχωρημένα θέματα οπτοηλεκτρονικής και μικροηλεκτρονικής. Τα μέλη του Εργαστηρίου έχουν επιτύχει μακροχρόνιες συνεργασίες με διεθνώς καταξιωμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα και βιομηχανίες καθώς και την προσέλκυση χρηματοδότησης από ερευνητικά προγράμματα, καθώς και μέσω συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σε βιομηχανικές μονάδες οι οποίες κατέχουν ηγετικό ρόλο στις περιοχές της οπτο- και μικρο- ηλεκτρονικής.

Εκπαίδευση και Έρευνα: 
Έρευνα:
Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής χωρίζονται σε δύο ομάδες: την ομάδα της Οπτοηλεκτρονικής (υπεύθυνος ομάδας Καθηγητής Κώστας Μπάλας) και την ομάδα της Μικροηλεκτρονικής (υπεύθυνος ομάδας Αναπληρωτής Καθηγητής Ματτίας Μπούχερ). Οι ερευνητικές δραστηριότητες της κάθε ομάδας περιγράφονται περιληπτικά στην συνέχεια.

 • Ομάδα Οπτοηλεκτρονικής
 • Σχεδίαση και ανάπτυξη οπτικών απεικονιστικών συστημάτων και συσκευών για ιατρικές διαγνωστικές εφαρμογές. Τεχνολογίες Υπερφασματικής απεικόνισης. Ανάλυση δεδομένων Υπερφασματικής Απεικόνισης – αλγόριθμοι φασματικής τμηματοποίησης και κατηγοριοποίησης. Πολυφασματικές κάμερες πραγματικού χρόνου. Φασματοσκοπία ιστών. Υπερφασματική Μικροσκοπία. Ανάπτυξη απεικονιστικών συσκευών για την ποσοτική χαρτογράφηση μελέτη και μοντελοποίηση δυναμικών οπτικών σημάτων (οπτική μοριακή απεικόνιση). Ανάπτυξη καινοτόμων βιοφωτονικών συσκευών για την μη επεμβατική διάγνωση και παρακολούθηση προκαρκινικών αλλοιώσεων. Απεικονιστικά συστήματα και μέθοδοι για μη καταστρεπτική ανάλυση.
 • Ομάδα Μικροηλεκτρονικής
 • Πλήρης μικροκυματικός χαρακτηρισμός ημιαγώγιμων διατάξεων μίκρο- και νανοηλεκτρονικής. Σχεδίαση Αναλογικών/RF ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Ανάπτυξη εργαλείων CAD για χαρακτηρισμό και σχεδίαση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και διατάξεων. Ανάπτυξη, υλοποίηση, εξαγωγή παραμέτρων για compact μοντέλα για σχεδίαση αναλογικών/RF κυκλωμάτων. Ανάπτυξη του EKV3 συμπαγούς μοντέλου MOSFET επόμενης γενιάς. Ανάπτυξη compact μοντέλων για High-Voltage MOSFETs (HV/LDMOS), και multi-gate SOI MOSFETs όπως FinFETs.

Εκπαίδευση:

 • Γενική Προπτυχιακή Εκπαίδευση, Προπτυχιακά μαθήματα:
  • ΗΡΥ 301 – Ηλεκτρονική Ι
  • ΗΡΥ 311 – Ηλεκτρονική ΙΙ
 • Προχωρημένη Προπτυχιακή Εκπαίδευση:
  • ΗΡΥ 414 – Οπτοηλεκτρονική
  • ΗΡΥ 506 – Σχεδίαση Αναλογικών CMOS Κυκλωμάτων
 • Μεταπτυχιακά μαθήματα:
  • ΗΡΥ 604 – Ειδικά Θέματα Σχεδίασης Αναλογικών CMOS Κυκλωμάτων
  • ΗΡΥ 634 – Ειδικά Θέματα σε Οπτοηλεκτρονική Βιοϊατρική Τεχνολογία

Ιστοχώρος Εργαστηρίου

Τομέας: Ηλεκτρονικής και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Δ/ντής:  Κώστας Μπάλας - Καθηγητής

Μέλη ΔΕΠ

Εργαστηριακό Προσωπικό

Ναθαναήλ Κορτσαλιουδάκης - ΕΔΙΠ

Επικοινωνία 

Τηλ.:+ 30 28210 37212, +30 28210 37210

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης