Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών

Σύντομη Περιγραφή: Το Εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών (MUSIC) ιδρύθηκε το 1990 στη Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (HMMY) του Πολυτεχνείου Κρήτης το οποίο βρίσκεται στα Χανιά Κρήτης. Το Εργαστήριο είναι ένα κέντρο έρευνας, ανάπτυξης στις περιοχές των κατανεμημένων πληροφοριακών συστημάτων, των πολυμέσων, της γραφικής, της αλληλεπίδρασης ανθρώπων και υπολογιστών, και της συστηματικής ανάπτυξης μεγάλων εφαρμογών πληροφορικών συστημάτων και εφαρμογών επιχειρήσεων στο Διαδίκτυο. Το εργαστήριο υποστηρίζει μια σειρά προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων σε αυτές τις περιοχές καθώς και σε προγραμματισμό συστημάτων και εφαρμογών, καθώς και σε βάσεις δεδομένων

Εκπαίδευση και Έρευνα: Μαθήματα που τυπικά καλύπτονται εργαστηριακά από το εργαστήριο περιλαμβάνουν μαθήματα σε προγραμματισμό συστημάτων, σε δομημένο προγραμματισμό, σε οντοκεντρικό προγραμματισμό, σε βάσεις δεδομένων, σε γραφική, σε επικοινωνία ανθρώπων υπολογιστών, σε ανάπτυξη εφαρμογών στο Διαδίκτυο, σε πληροφορία, σημασιολογία και υπηρεσίες στο διαδίκτυο, και άλλα. Εκτός από τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα και τα εργαστήρια και φροντιστήρια για τα οποία είναι υπεύθυνο το εργαστήριο, ένας αριθμός προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών εκπονούν διπλωματικές εργασίες και διατριβές στο εργαστήριο.

Από πλευράς έρευνας, στην ευρύτερη περιοχή της ανάπτυξης συστημάτων, το Εργαστήριο MUSIC έχει διεξάγει έρευνα στις περιοχές των κατανεμημένων αρχιτεκτονικών πολυμέσων υψηλής απόδοσης, των πληροφοριακών συστημάτων παροχής προηγμένης λειτουργικότητας, των συστημάτων βάσεων δεδομένων, των ψηφιακών βιβλιοθηκών, των αρχιτεκτονικών βασισμένες σε υπηρεσίες, και των συστημάτων γραφικής.

Στην ευρύτερη περιοχή της μηχανικής των εφαρμογών, το Εργαστήριο έχει διεξάγει έρευνα σε θέματα μεγάλης κλίμακας δικτύων διανομής πολυμέσων για εφαρμογές ψηφιακής τηλεόρασης, υποδομών σημασιολογικής διαλειτουργικότητας, μεθοδολογίες ανάπτυξης εφαρμογών ενσύρματου και ασύρματου διαδικτύου, επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, καθώς επίσης και ανάπτυξης υποδομών με χρήση διεθνών προτύπων για την υποστήριξη πολυμεσικών εφαρμογών σε περιοχές όπως τηλέ-εκπαίδευση, πολιτισμός και τουρισμός, επιχειρηματικές εφαρμογές, ψηφιακή τηλεόραση, και ιατρική.

Από την ίδρυσή του, το Εργαστήριο MUSIC έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 45 Ευρωπαικά Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Έργα και Δίκτυα Αριστείας με το ρόλο του συντονιστή, του τεχνικού υπευθύνου, ή του συνεργάτη. Το Εργαστήριο MUSIC ανέπτυξε τις υποδομές Διαδικτύου και Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου της Σχολής ΗΜΜΥ και του Πολυτεχνείου Κρήτης και τις υποστήριξε για περίπου έξι χρόνια πριν ο έλεγχος περάσει στο ίδιο το Πολυτεχνείο. Το Εργαστήριο έχει αναπτύξει και υποστηρίζει τις υποδομές Web 2.0 της Σχολής. Έχει επίσης αναπτύξει και συντηρεί ένα πλήθος συστημάτων και πλατφορμών Διαδικτύου τα οποία παρουσιάζονται στο δικτυακό τόπο του Εργαστηρίου.

Ιστοχώρος Εργαστηρίου

Τομέας: Πληροφορικής

Δ/ντής:  Αντώνιος Δεληγιαννάκης - Καθηγητής

Μέλη ΔΕΠ

Εργαστηριακό Προσωπικό

Γεώργιος Ανέστης - ΕΔΙΠ

Νεκτάριος Γιολδάσης - ΕΔΙΠ

Ιωάννης Μαραγκουδάκης - ΕΔΙΠ

Νεκτάριος Μουμουτζής - ΕΔΙΠ

Νικόλαος Παππάς - ΕΔΙΠ

Επικοινωνία 

Τηλ.:+ 30 28210 37415

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης