Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Εργαστήριο Αυτοματισμού

Σύντομη Περιγραφή: 

Το Εργαστήριο Αυτοματισμού (ΕΑ) ανήκει στον Τομέα Συστημάτων. Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές ανάγκες των ενταγμένων μαθημάτων και τις ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του στο γνωστικό αντικείμενο της Θεωρίας Συστημάτων Ελέγχου και των Εφαρμογών της. 

Οι ερευνητικές δραστηριότητες αφορούν σε: Θεωρία Ελέγχου—Έλεγχος συστημάτων διανεμημένων παραμέτρων, συστήματα με καθυστερήσεις, μη γραμμικός έλεγχος, προσαρμοστικός έλεγχος, έλεγχος υβριδικών συστημάτων, συστήματα ελέγχου μάθησης. Εφαρμογές Συστημάτων Ελέγχου-- Έλεγχος και εκτίμηση κυκλοφοριακής ροής, έλεγχος συνδεδεμένων και αυτοματοποιημένων οχημάτων, βιολογικά συστήματα, έξυπνα κτίρια, έλεγχος μηχανών, έλεγχος ταλαντώσεων στην εξόρυξη πετρελαίου, δικτυωμένα συστήματα ελέγχου, ρομποτική, συστήματα ενέργειας, έλεγχος συστημάτων ροής, έλεγχος σε εφαρμογές αεροναυπηγικής κ.α..

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες καλύπτουν το γνωστικό πεδίο της θεωρίας δυναμικών συστημάτων ελέγχου. Το Εργαστήριο διαθέτει πλήρη εκπαιδευτικό εξοπλισμό εκπαίδευσης στον αυτόματο έλεγχο (πχ. Programmable Logic Controllers (PLC's), PID’s, σύγχρονα καταγραφικά συνδεδεμένα με ΗΥ, εξομοιωμένα συστήματα αυτομάτου ελέγχου), 10 θέσεων. Επίσης, διαθέτει πραγματικά συστήματα πχ σετ κινητήρα – γεννήτρια, θερμικά συστήματα, συστήματα σέρβο με ταχογεννήτριας κλπ.  

Τα προπτυχιακά μαθήματα που υποστηρίζει το Εργαστήριο είναι:

  • ΣΥΣ 201 : Συστήματα Ελέγχου (4ο Εξάμηνο Σπουδών)
  • ΣΥΣ 411 : Γραμμικά Συστήματα (7ο Εξάμηνο Σπουδών)
  • ΣΥΣ 412 : Σύγχρονα Θέματα Αυτόματου Ελέγχου (8ο Εξάμηνο Σπουδών)
  • ΣΥΣ 511 : Βέλτιστος Έλεγχος (9ο Εξάμηνο Σπουδών)
  • ΣΥΣ 513 : Σχεδίαση Γραμμικών Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου (9ο Εξάμηνο Σπουδών)

Τα μεταπτυχιακά μαθήματα που υποστηρίζει το Εργαστήριο είναι:

  • ΣΥΣ 603: Μη-Γραμμικά Συστήματα
  • ΣΥΣ 617: Ειδικά Θέματα Γραμμικών Συστημάτων

Ιστοχώρος Εργαστηρίου

Τομέας: Συστηµάτων

Δ/ντής:  Μιχάλης Ζερβάκης - Καθηγητής

Μέλη ΔΕΠ

Εργαστηριακό Προσωπικό

Επικοινωνία 

Τηλ.:+ 30 28210 37206

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης