Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Συνέδρια - Ημερίδες - Διαλέξεις - Σελίδα 2 από 6

10 Nov 2022, 16:00 Athens time, remotely via Zoom

Διαβάστε περισσότερα

10 Nov 2022, 15:00 Athens time, remotely via Zoom

Διαβάστε περισσότερα
Mobiltron

04/11/2022, 18:30 Athens time, remotely via Zoom and on Campus 145.Π58

Διαβάστε περισσότερα

21/10/2022, 17:00 Athens time, Campus 145Π58

Διαβάστε περισσότερα

09/10/2022, 12:00 Athens time, Campus 145Π58

Διαβάστε περισσότερα

04/10/2022, 14:00 - 16:00 Athens time, Campus 145Π58

Διαβάστε περισσότερα

08/09/2022, 12:00 Athens time, Campus 145Π58

Διαβάστε περισσότερα

07/09/2022, 12:00 Athens time, Campus 145Π58

Διαβάστε περισσότερα

06/09/2022, 12:00 Athens time, Campus 145Π58

Διαβάστε περισσότερα

Στις 19/04/2021 ξεκινάει το Διεθνές Συνέδριο 37th IEEE International Conference on Data Engineering ICDE2021, το οποίο συνδιοργανώνεται από το Πολυτεχ…

Διαβάστε περισσότερα
© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης