Αρχή

Καλώς Ήλθατε

Με ιδιαίτερη χαρά σας υποδεχόμαστε στις ιστοσελίδες της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ). Η Σχολή μας, είναι η δεύτερη που ιδρύθηκε στην Ελλάδα για να καλύψει τις ανάγκες των εγχώριων βιομηχανιών και επιχειρήσεων σε Μηχανικούς με τεχνολογικό υπόβαθρο στη Μηχανική Υπολογιστών.

Η ειδικότητα του HMMY έχει ευρύ πεδίο δράσης και σήμερα, οι απόφοιτοί του απασχολούνται σε όλα τα στάδια της παραγωγής σε βιομηχανίες, εταιρίες παροχής υπηρεσιών και κυβερνητικούς οργανισμούς ως μεσαία και ανώτερα στελέχη, φορείς καινοτομικών αλλαγών και σύμβουλοι σε θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης Πληροφοριακών, Τηλεπικοινωνιακών και Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Συστημάτων Αυτοματισμού.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης