Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Διαδικασίες σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτου ή διαπιστωμένου κρούσματος COVID-19 σε μέλος της Σχολής ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης

Τελευταία ενημέρωση: 29 Οκτ 2021

Ύποπτα Συμπτώματα 

Συμπτώματα ύποπτα/συμβατά με νόσο από SARS-COV-2 είναι τα παρακάτω:

 • Πυρετός
 • Βήχας
 • Δύσπνοια
 • Κακουχία/καταβολή δυνάμεων
 • Ρίγος
 • Μυαλγίες
 • Κεφαλαλγία
 • Πονόλαιμος
 • Ξαφνική απώλεια γεύσης ή όσφρησης

 

Τι πρέπει να γίνει αν εμφανιστούν ύποπτα συμπτώματα COVID-19

Αν κάποιο μέλος της Σχολής ΗΜΜΥ εμφανίσει συμπτώματα ύποπτα για COVID-19, τότε θα πρέπει να γίνουν τα εξής.

 • Το συγκεκριμένο ύποπτο κρούσμα θα πρέπει αρχικά να ενημερώσει τους υπεύθυνους διαχείρισης COVID-19 της Σχολής ΗΜΜΥ (Γεώργιος Καρυστινός karystinos@telecom.tuc.gr, Αμαλία Σεργάκη amalia@elci.tuc.gr)  ώστε να καταγραφούν τα στοιχεία του.
 • Αν το ύποπτο κρούσμα βρίσκεται στους χώρους του Πολυτεχνείου, θα πρέπει να φοράει συνεχώς μάσκα και να προσπαθεί να βρίσκεται απομονωμένο σε καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από τους υπόλοιπους φοιτητές/εργαζόμενους. Μετά την αποχώρησή του από τον χώρο που παρέμεινε προσωρινά, θα πρέπει να εφαρμοστούν τα ενδεδειγμένα μέτρα καθαρισμού. Όταν αποχωρήσει από τους χώρους του Πολυτεχνείου, θα πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για συμπτωματικούς ασθενείς και να επισκεφτεί το εφημερεύον Νοσοκομείο ή άλλη μονάδα υγείας με δυνατότητα μοριακού ελέγχου για COVID-19, για ιατρική εξέταση μοριακού τεστ. Εναλλακτικά, μπορεί να απευθυνθεί στον προσωπικό του γιατρό για εξέταση και οδηγίες. Οι υπεύθυνοι διαχείρισης COVID-19 της Σχολής ΗΜΜΥ (Γεώργιος Καρυστινός karystinos@telecom.tuc.gr, Αμαλία Σεργάκη amalia@elci.tuc.gr) θα πρέπει να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα του μοριακού τεστ. Αν το τελευταίο είναι θετικό, τότε επιπλέον πρέπει να γίνουν όσα περιγράφονται στην επόμενη σελίδα (Ενότητα 3).
 • Τα άτομα που έρχονται σε επαφή με το ύποπτο κρούσμα κατά την παρουσία του στους χώρους του Πολυτεχνείου θα πρέπει - κατά την επαφή τους μαζί του - να εφαρμόζουν τα μέτρα ατομικής προστασίας με υγιεινή χεριών και ατομική μάσκα. Σε περίπτωση κινδύνου εκτίναξης βιολογικών υγρών/αναπνευστικών εκκρίσεων (βήχας, φτέρνισμα), τα άτομα που θα εισέλθουν στον ίδιο χώρο (π.χ., για βοήθεια, μεταφορά κ.λπ), θα πρέπει να εφαρμόσουν τα ενδεδειγμένα από τον ΕΟΔΥ μέτρα ατομικής προστασίας.


Τι πρέπει να γίνει αν μέλος της Σχολής ΗΜΜΥ κάνει μοριακό τεστ COVID-19 και αυτό βγει θετικό

Αν κάποιο μέλος της Σχολής ΗΜΜΥ κάνει μοριακό τεστ COVID-19 και αυτό βγει θετικό, τότε θα πρέπει να γίνουν τα εξής.

 • Το συγκεκριμένο θετικό κρούσμα θα πρέπει να ενημερώσει τους υπεύθυνους διαχείρισης COVID-19 της Σχολής ΗΜΜΥ (Γεώργιος Καρυστινός karystinos@telecom.tuc.gr, Αμαλία Σεργάκη amalia@elci.tuc.gr) για το γεγονός. Επιπλέον, θα πρέπει να τους δηλώσει (α) τα μέλη του Πολυτεχνείου Κρήτης (φοιτητές, προσωπικό) με τα οποία είχε άμεση επαφή το διάστημα από 48 ώρες πριν την έναρξη των συμπτωμάτων έως και εκείνη τη στιγμή και (β) τους χώρους του Πολυτεχνείου στους οποίους βρέθηκε και τα μαθήματα/εργαστήρια που παρακολούθησε το διάστημα από 48 ώρες πριν την έναρξη των συμπτωμάτων έως και εκείνη τη στιγμή.
 • Οι φοιτητές και τα μέλη του προσωπικού της Σχολής ΗΜΜΥ που δηλώθηκαν από το θετικό κρούσμα ως άμεσες επαφές του, θα ειδοποιηθούν και θα εφαρμοστεί το υγειονομικό πρωτόκολλο που τηρείται σε ανάλογες περιπτώσεις. Συγκεκριμένα, οι μη εμβολιασμένοι που δηλώθηκαν ως άμεσες επαφές θα πρέπει να μπαίνουν σε δεκαήμερη καραντίνα και επανέλεγχο με διαδοχικά τεστ. Οι εμβολιασμένοι καθώς και αυτοί που έχουν νοσήσει εντός εξαμήνου, οι οποίοι δηλώθηκαν ως άμεσες επαφές, θα πρέπει να παρακολουθούνται για πιθανή εμφάνιση συμπτωμάτων. Σε περίπτωση παραμικρού συμπτώματος εντός 10 ημερών, δεν θα πρέπει να προσέλθουν στη Σχολή και θα πρέπει να προχωρήσουν σε rapid test ή PCR.
 • Οι διδάσκοντεςτων μαθημάτων/εργαστηρίων που παρακολούθησε το θετικό κρούσμα το διάστημα από 48 ώρες πριν την έναρξη των συμπτωμάτων έως και εκείνη τη στιγμή, θα ανακοινώσουν την ύπαρξη κρούσματος στους φοιτητές και στο προσωπικό που συμμετείχαν στα συγκεκριμένα μαθήματα/εργαστήρια. Με αυτόν τον τρόπο, οι φοιτητές και το προσωπικό που δεν δηλώθηκαν από το θετικό κρούσμα ως άμεσες επαφές θα γνωρίζουν την ύπαρξη κρούσματος, έτσι ώστε να παρακολουθούνται για πιθανή εμφάνιση συμπτωμάτων.
 • Οι υπεύθυνοι διαχείρισης COVID-19 της Σχολής ΗΜΜΥ θα ενημερώσουν την Υγειονομική επιτροπή COVID-19 του ΠΚ, η οποία σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ θα κάνει εκτίμηση του κινδύνου για κάθε περίπτωση ξεχωριστά και θα εισηγηθεί τυχόν μέτρα πρόληψης της διασποράς.
 • Οι διδάσκοντες των μαθημάτων από τα οποία απουσιάζει ο φοιτητής για το διάστημα που υποδεικνύει ο ΕΟΔΥ λόγω θετικού μοριακού τεστ, θα εφαρμόσουν τις ίδιες διαδικασίες που προβλέπονται για τις περιπτώσεις απουσίας από υποχρεωτική εκπαιδευτική διαδικασία (εργαστήριο, εξέταση, κ.λπ) λόγω ασθένειας.

 

Οι Υπεύθυνοι διαχείρισης COVID-19 της Σχολής ΗΜΜΥ

Γεώργιος Καρυστινός, karystinos@telecom.tuc.gr, 2821037202
Αμαλία Σεργάκη, amalia@elci.tuc.gr, 2821037214        
 

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης