Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

NEO (10-5-2016): Πρακτική Άσκηση φοιτητών ΗΜΜΥ 2016

Ενόψει της έναρξης Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών της Σχολής ΗΜΜΥ για το 2016, σας ενημερώνουμε ότι όσοι φοιτητές/φοιτήτριες ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

1.       Να εγγραφούν στο πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ (atlas.grnet.gr)

2.       Να ενημερωθούν από το πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ για τις προσφερόμενες θέσεις

3.       Να δηλώσουν τη συμμετοχή τους συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας τη συνημμένη αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση praktiki-askisi@ece.tuc.gr

 

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι τέσσερις (4) εβδομάδες και θα πραγματοποιηθεί κατά τα παρακάτω χρονικά διαστήματα:

α) 4/7/2016 έως και 3/8/2016, β) 11/7/2016 έως και 10/8/2016, γ) 18/7/2016 έως και 17/8/2016 και δ) 25/7/2016 έως και 24/8/2016.

 

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων/δηλώσεων προτιμήσεων για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης ορίζεται η Κυριακή 22 Μαΐου 2016.

 

Σημειώνεται ότι Πρακτική Άσκηση μπορούν να πραγματοποιήσουν φοιτητές 6ου εξαμήνου και άνω, που δεν έχουν λάβει μέρος στην Πρακτική Άσκηση 2011, 2012, 2013, 2014 ή 2015.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους Διαχειριστές του Έργου στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:  praktiki-askisi@ece.tuc.gr

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

 

Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Παπαευσταθίου

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης