Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Ανακοινώσεις - Σελίδα 96 από 97

2008 IEEE Marconi Prize Paper Award in Wireless Communications

"Cooperative Communications with Outage-Optimal Opportunistic Relaying"

Aggelos…

Διαβάστε περισσότερα

Best Paper Award, World Summit on the Knowledge Society, Track of Culture and Tourism

"Spatial Information Retrieval from Images using Ontologies…

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο iQTOOL Lifelong Learning Programme 2007-2013 στο Σταύρο Χριστοδουλάκη

Τίτλος: Innovative eLearning Tool for Quality…

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Έργο Capacities Programme (Research for the benefit of SMEs) στο Γιάννη Παπαευσταθίου

Τίτλος: Open Source MOdelling and hardware Software…

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Έργο STREP (Call 1, FP7) στο Γιάννη Παπαευσταθίου

Τίτλος: Ad-hoc PAN & WIreless Sensor SEcure NETwork (AWISSENET)

Οκτώβριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Έργο Marie Curie - Industry Academia Partnership and Pathways (IAPP) στον Matthias Bucher

Τίτλος: COmpact MOdelling Network (COMON)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΕΕ Signal Processing Society Distinguished Lecturer 2008 στο Νίκο Σιδηρόπουλο

Πρόγραμμα διαλέξεων από διακεκριμένα μέλη σε διάφορα παραρτήματα…

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Βραβείο European Young Investigator Award (EURYI)  στην Αναστασία Αϊλαμάκη

Τίτλος: Efficient data management for scientific applications …

Διαβάστε περισσότερα

2007 IEEE Signal Processing Society Best Paper Award

"On Downlink Beamforming with Greedy User Selection: Performance Analysis and a Simple New…

Διαβάστε περισσότερα

Βραβείο Marie Curie International Reintegration Grant (MG-IRG) στον Γεώργιο Καρυστινό

Τίτλος: Power and Rate Efficient Modulation in UHF-SHF…

Διαβάστε περισσότερα
© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης