Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Υπηρεσίες

Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών παρέχει ένα σύνολο e-υπηρεσιών οι οποίες δρουν συμπληρωματικά και με πολαπλασιαστικά ωφέλη στη διαδικασία της έρευνας και της διδασκαλίας.

Οι e-υπηρεσίες απευθύνονται στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, στους Διδάσκοντες αλλά και στους αποφοίτους της Σχολής.

Σε αυτές περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Ιστοχώρου Μαθημάτων, του Ιστοχώρου Ψηφιακού Περιεχομένου και του Ιστοχώρου Αποφοίτων.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης