Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Συνέδρια - Ημερίδες - Διαλέξεις

21 June 2024, 17:00 Athens time, 145Π58

 

Διαβάστε περισσότερα

18 Jan 2024, 12:00 Athens time, 145Π58

 

Διαβάστε περισσότερα

17 Jan 2024, 11:00 Athens time, 145Π58

 

Διαβάστε περισσότερα

08 Dec 2023, 11:30 Athens time, 145Π58

 

Διαβάστε περισσότερα

22 Dec 2023, 11:00 Athens time, 145Π58

 

Διαβάστε περισσότερα

20 Dec 2023, 14:00 Athens time, 141Π98

 

Διαβάστε περισσότερα

15 Dec 2023, 17:00 Athens time, remote

 

Διαβάστε περισσότερα

1 Dec 2023, 17:30 Athens time, local and remote

 

Διαβάστε περισσότερα

Friday, 1 Dec 2023, 11:30 Spain time

 

Διαβάστε περισσότερα

2 Nov 2023, 16:00 Athens time, remote

 

Διαβάστε περισσότερα
© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης