Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Open Ph.D. Robotics Positions in ARCS Lab, ECE, University of California, Riverside

The Autonomous Robots and Control Systems (ARCS) Lab, directed by Dr. Konstantinos Karydis, invites applications for (fully-funded) Ph.D. studies to begin in Fall 2022.

To learn more, please see the attached document.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης