Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE DIAKRISEIS

O Καθηγητής Κωνσταντίνος Μπάλας πρoσκεκλημένος ομιλητής στο Beijing Institute of Technology, China

Ο Καθηγητής της Σχολής ΗΜΜΥ Κωνσταντίνος ΜπάλαςΔιευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής, έχει προσκληθεί από τη Σχολή of Information and Electronics, του Beijing Institute of Technology (China) για να δώσει τις παρακάτω δύο ομιλίες:

  • 'Smart, ultra-wide band hyperspectral imaging for chemical/pathology mapping: Emerging applications in microscopy and in nondestructive analysis of artwork' and
  • 'Video-Rate Hyperspectral Imaging Enables Spectral Hyper Vision: A Game-Changing Technology in Clinical Diagnosis and Surgery' (BIT Distinguished Lecture Series)

στις 20 και 21 Νοεμβρίου 2019, αντίστοιχα.

Περίληψη ομιλιών:

Ομιλία 1:This talk seeks to capture the recent developments in hyperspectral imaging (HSI). Specifically, the talk will introduce the basic light-mater interaction phenomena from the spectroscopy’s perspective. HSI solutions will be presented together with past and modern HSI system architectures, where the Muses9 hyperspectral camera will be showcased as a modern HSI system paradigm. The talk will continue with spectral unmixing and classification approaches employed for generating spectral maps and present the integrated MUSE9/LUMNIA multimodal hyperspectral microscope in biomedical applications.

Ομιλία 2: This talk will emphasize on new developments towards an ideal hyperspectral imaging system. The talk will firstly present an advanced, miniaturized hardware configuration, combined with nearly real time spectral classification algorithms, with the total system outputting spectral maps displayed at video rates. This is synonymous to spectral hyper vision , an emerging technology holding the promise to radically improve the diagnostic and surgical treatment accuracy outcomes in several medical practices. A new generation of skin scopes, endoscopes and gynecologic microscopes, implementing this new technology will be presented, together with results from international clinical trials confirming superior performance over traditional methods.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης