Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Applications for Admission to the PhD and MSc Degree Programs of the School of ECE

The School of ECE of the Technical University of Crete accepts applications for admission to the School’s Research MSc and PhD degree programs. Application deadline: 1st July 2024

The School of ECE of the Technical University of Crete accepts applications for admission to the School’s Research MSc and PhD degree programs:


Application deadline: 1st July 2024

Applications are accepted exclusively via the online platform https://e-graduate.tuc.gr/jMScApplication?lang=en_US

The Director of the Graduate Studies Program of the School of ECE
Associate Professor Vasilios Samoladas

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης