Κατάλογος Εκδηλώσεων

09
Οκτ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Ασημάκη Γιαννόπουλου, Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΗΜΜΥ  
ΤοποθεσίαΛ - Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ, Αίθουσα Συνεδριάσεων Σχολής ΗΜΜΥ, Πολυτεχνειούπολη
Ώρα09/10/2018 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΑΣΗΜΑΚΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

 

με θέμα

Σχεδίαση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Ενσωματωμένων σε Κτίρια

Design of Building-integrated Photovoltaic Systems

 

Τρίτη 9 Αυγούστου 2018, 11 π.μ.

Αίθουσα Συνεδριάσεων ΗΜΜΥ, Κτίριο Επιστημών, Πολυτεχνειούπολη

 

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρωτής Καθηγητής Ευτύχιος Κουτρούλης (επιβλέπων)

 Καθηγητής Κωνσταντίνος Καλαϊτζάκης

 Καθηγητής Γεώργιος Σταυρακάκης

 

Περίληψη

Σημαντική εφαρμογή της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας αποτελεί η ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια (Building-integrated photovoltaics – BIPVs), καθώς συμβάλλει στη δημιουργία κτιρίων “σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας” (Nearly zero‑energy buildings - NZEBs). Σε αυτά τα συστήματα, η αξιοποίηση της διαθέσιμης ηλιακής ενέργειας μπορεί να πραγματοποιηθεί με τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πλαισίων τόσο σε στέγες, όσο και σε άλλες διαθέσιμες επιφάνειες των κτιρίων όπως προσόψεις, παράθυρα κλπ.

Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας ήταν η ανάπτυξη λογισμικού για τον βέλτιστο σχεδιασμό αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων που ενσωματώνονται σε κτίρια. Ο αλγόριθμος που αναπτύχθηκε, υπολογίζει τον βέλτιστο αριθμό και τη βέλτιστη διάταξη των επιμέρους δομικών στοιχείων του φωτοβολταϊκού συστήματος (φωτοβολταϊκά πλαίσια, συσσωρευτές κλπ.) έτσι ώστε να πραγματοποιείται η βέλτιστη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων επιφανειών του κτιρίου. Ταυτόχρονα, εξασφαλίζεται η πλήρης κάλυψη των αναγκών του κτιρίου σε ηλεκτρική ενέργεια και με το ελάχιστο δυνατό οικονομικό κόστος κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής του φωτοβολταϊκού συστήματος.

 

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης