Κατάλογος Εκδηλώσεων

02
Οκτ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Αναστάσιου Χατζηιωάννου, Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΗΜΜΥ  
ΤοποθεσίαΛ - Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ, 137.Β37 - Εργαστήριο Ηλεκτρονικής, Πολυτεχνειούπολη
Ώρα02/10/2018 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ

 

με θέμα

Ανάπτυξη, Τεχνική και Κλινική Αξιολόγηση Συστήματος Πολυχρωματικής Κορημετρίας

Development, Technical and Clinical Validation of a Multicolor Pupillometric System

 

Τρίτη 02 Οκτωβρίου 2018, 10 π.μ.

Αίθουσα 137.Β37 - Εργαστήριο Ηλεκτρονικής, Κτίριο Επιστημών, Πολυτεχνειούπολη

 

Εξεταστική Επιτροπή

 Καθηγητής Κωνσταντίνος Μπάλας (επιβλέπων)

 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αικατερίνη Μανιά

 Αναπληρωτής Καθηγητής Άγγελος Μπλέτσας

 

Περίληψη

Η κόρη είναι μία μικρή οπή στη μέση του ματιού, ενώ η ίριδα είναι το χρωματιστό μέρος. Όταν πέσει φως πάνω στο μάτι, η ίριδα συστέλλεται, μειώνοντας την κόρη σε διάμετρο, με αποτέλεσμα να εξισταθμίζεται η ενδότερη φωτεινότητα στο μάτι. Αντίστοιχα, στην απουσία φωτός, η κόρη διαστέλλεται. Αυτό το φαινόμενο το ονομάζουμε φωτοκινητικό αντανακλαστικό. Το φωτοκινητικό αντανακλαστικό ελέγχεται από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ). Συνεπώς, οποιαδήποτε αφύσικη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της μέτρησης μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ίσως υπάρχει κάποιο πρόβλημα νευρολογικής φύσεως. Η κορημετρία είναι η μελέτη των αλλαγών της διαμέτρου της κόρης, με τη βοήθεια φωτεινών ερεθισμάτων. Επιστημονικές έρευνες απέδειξαν ότι με την κορημετρία μπορεί κανείς να διακρίνει μερικές σοβαρές νευρολογικές και ψυχικές διαταραχές/παθήσεις. Η κορημετρία έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τον εντοπισμό χρήσης παράνομων ουσιών. Για τους σκοπούς αυτού του πρότζεκτ, κατασκευάστηκε από το μηδέν μία κορημετρική συσκευή, όπως επίσης και το λογισμικό που την ελέγχει. To γραφικό περιβάλλον διεπαφής χρήστη παρέχει όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες που μπορεί να χρειαστεί ο εξεταστής στην εξέταση. Όλα τα αποτελέσματα υπολογίζονται μέσω του λογισμικού, με αλγορίθμους που δημιουργήθηκαν ειδικά γι’ αυτό το πρότζεκτ. Οι περισσότερες εφαρμογές κορημετρίας χρησιμοποιούν λευκό χρώμα ως ερέθισμα, ενώ σε αυτό το πρότζεκτ θα επεκτείνουμε τη μελέτη μας σε πολλά διαφορετικά μονοχρωματικά ερεθίσματα, με σκοπό να καταγράψουμε και να αναφέρουμε οποιουδήποτε είδους ευαισθησία στα εκάστοτε μήκη κύματος. Η κορημετρική συσκευή και το λογισμικό που τη χειρίζεται είναι δύο πολύ ισχυρά εργαλεία στα χέρια πεπειραμένων νευροχειρουργών, αναισθησιολόγων, αλλά και ψυχιάτρων.

Abstract

The pupil is a small black hole in the middle of the eye and the iris is the colored part. When light is shone upon the eye, the iris constricts, reducing the pupil in size, in order to calibrate the brightness inside the eye. Respectively, when no light is present, the pupil dilates. This phenomenon is called Pupillary Light Reflex. The pupillary reflex is controlled by the Autonomous Nervous System (ANS). Consequently, any extraordinary behavior during measurement may indicate underlying neurological problems. Pupillometry is the study of recording the changes of the pupil’s diameter, using a light stimulus. Scientific research has shown that pupillometry can be used to detect some neurological and psychological conditions. Pupillometry may also be used as a detection tool for illicit substance use. For the purposes of this project, a custom pupillometric device was created from scratch, along with the software that interacts with it. The Graphical User Interface provides all the necessary details that the examiner should require during an examination. All the results are calculated by the software, using algorithms created specifically for this project. Most pupillometric projects prefer white color LEDs that cover most of the visible spectrum. In this project we will extend our focus to multicolor (monochromatic) stimuli, in order to record and report any sensitivity to specific wavelengths. This pupillometric device is a very powerful tool in the hands of neurosurgeons, anesthesiologists, as well as psychiatrists.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης