Κατάλογος Εκδηλώσεων

14
Οκτ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Καδίτη Εμμανουήλ - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα14/10/2020 16:30 - 17:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΔΙΤΗΣ

θέμα
Αυτόματη Ανίχνευση Αγγειακών Διαφοροποιήσεων μέσω Βίντεο Τριχοειδοσκοπίας σε Παθολογικές Σκληροδερμίες 
Automatic Detection of Video-Capillaroscopy Alternations in Scleroderma Pathologies

Εξεταστική Επιτροπή
Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης (επιβλέπων)
Αναπληρωτής Καθηγητής Ευτύχιος Κουτρούλης
Επίκουρος Καθηγητής Fabrizio Pancaldi (Department of Sciences and Methods of Engineering, University of Modena and Reggio Emilia)

Περίληψη
Η βίντεο-τριχοειδοσκοπία είναι μία μη επεμβατική τεχνική απεικόνισης για την in vivo μελέτη της μικροκυκλοφορίας του αίματος. Αρκετοί γιατροί προτείνουν την υιοθέτηση της τριχοειδοσκόπησης για την ανίχνευση της αγγειακής και σπλαχνικής συμμετοχής όπως τα δακτυλικά έλκη, την πνευμονική αρτηριακή υπέρταση και την διάμεση πνευμονοπάθεια. Δυστυχώς, η κλινική εφαρμογή της τριχοειδοσκοπίας περιορίζεται από την κακή απόδοση της μέτρησης, καθώς η ανίχνευση των παραμέτρων ενδιαφέροντος βασίζεται κυρίως στην υποκειμενική ερμηνεία της εικόνας από τον εκάστοτε γιατρό. 
Αυτή η εργασία αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός νέου εργαλείου ικανό για την αυτόματη αναγνώριση και ποσοτικοποίηση των τριχοειδικών αλλαγών. Αφενός, η μελέτη που υπάρχει διαθέσιμη στον τομέα της φωτοπληθυσμογραφίας μπορεί να αξιοποιηθεί για τον εντοπισμό όγκων ή/και μεταβολών του όγκου στα αιμοφόρα αγγεία. Από την άλλη μεριά, η γνωστή θεωρία της βιοϊατρικής επεξεργασίας εικόνας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ποσοτική ανίχνευση των τριχοειδοσκοπικών αλλοιώσεων.
Οι δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν με την παρούσα μελέτη είναι οι εξής:
• Σχεδιασμός υπέρυθρου φωτισμού για την εκμετάλλευση των οπτικών ιδιοτήτων του αίματος σε διάφορα μήκη κύματος
• Σχεδιασμός μηχανικής ρύθμισης κατάλληλης για την τυποποίηση της τοποθέτησης του καθετήρα και της πίεσης που ασκείται στο δέρμα
• Προσδιορισμός της κατάλληλης υπέρυθρης κάμερας
• Σχεδιασμός ή/και αναζήτηση ενός οπτικού συστήματος κατάλληλου για την παροχή της κατάλληλης κλίμακας μεγέθυνσης και σύλληψης
• Ενσωμάτωση όλων των επιλεγμένων τμημάτων σε ένα μόνο όργανο.

Abstract
Video - capillaroscopy is a non-invasive imaging technique for the in vivo study of microcirculation. Several doctors and physicians suggest the adoption of video - capillaroscopy to detect typical vascular and visceral involvement as digital ulcers, pulmonary arterial hypertension and pulmonary interstitial disease. Unluckily the routine clinical application of VCS is limited by the poor reproducibility of the measurement, since the detection of the parameters of interest is mainly based on the subjective image interpretation of the doctor.
This project aims at developing a new tool suitable to automatically recognize and quantify capillaroscopic alterations. On the one hand, the work available in the field of photoplethysmography can be exploited to detect volumes and / or variations of volume in blood vessels. On the other hand, the well known theory of biomedical image processing can be employed to quantitatively detect capillaroscopic alterations.
The activities assigned to this thesis are:
• Designing an infrared (IR) illuminator to exploit the optical properties of blood at various wavelengths.
• Designing the mechanical setup suitable to standardize the probe placement and pressure exerted on the skin.
• Identifying the proper IR video camera
• Designing and/or identifying an optical system suitable to provide the proper magnification and capture range
• Integrating all the selected parts into a single setup/instrument.

 

Meeting ID: 954 649 5567
Password: 956799

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης