Κατάλογος Εκδηλώσεων

05
Μαρ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Τεπελίδη Αβραάμ - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΛ - Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ, 2042
Ώρα05/03/2020 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

Θέμα
Προσομοίωση Λειτουργίας Φωτοβολταϊκών Συστοιχιών Ενσωματωμένων σε Κτίρια
Simulation of the Operation of Building- Integrated Photovoltaic Arrays

Εξεταστική Επιτροπή
Αναπληρωτής Καθηγητής Κουτρούλης Ευτύχιος (Επιβλέπων)
Καθηγητής Καλαϊτζάκης Κωνσταντίνος
Καθηγητής Σταυρακάκης Γεώργιος

Περίληψη
Οι φωτοβολταϊκές διατάξεις που εγκαθίστανται σε αστικό περιβάλλον ή επάνω σε κινούμενες επιφάνειες (πχ. ηλεκτρικά οχήματα) συχνά λειτουργούν σε συνθήκες μερικής σκίασης, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της ενέργειας που παράγουν. Για την αύξηση της παραγωγής ισχύος μίας φωτοβολταϊκής συστοιχίας που λειτουργεί σε συνθήκες μερικής σκίασης έχει προταθεί η μέθοδος της δυναμικής αναδιάταξης των ηλεκτρικών διασυνδέσεων μεταξύ των επιμέρους φωτοβολταϊκών πλαισίων που αυτή περιλαμβάνει. Σε αυτή τη διπλωματική εργασία μελετήθηκε η υλοποίηση της δυναμικής αναδιάταξης φωτοβολταϊκών συστοιχιών με εφαρμογή τριών εναλλακτικών αλγορίθμων βελτιστοποίησης, των Particle Swarm Optimization (PSO), Genetic Algorithms (GA) και Differential Evolution (DE), αντίστοιχα. Αναπτύχθηκε μοντέλο του αναδιατασσόμενου φωτοβολταϊκού συστήματος σε περιβάλλον Matlab/Simulink και πραγματοποιήθηκαν συγκρίσεις των αλγορίθμων βελτιστοποίησης ως προς την ταχύτητα σύγκλισης τους και την παραγωγή ισχύος του φωτοβολταϊκού συστήματος σε διάφορα σενάρια σκίασης της φωτοβολταϊκής συστοιχίας.
 

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης