Κατάλογος Εκδηλώσεων

25
Φεβ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Βασιλόπουλου Αλκιβιάδη - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΛ - Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ, 137Π-39,-38, 137Π39
Ώρα25/02/2020 11:30 - 12:30

Περιγραφή:

Θέμα
Επιλογή Κεραιών με τη Βοήθεια του MIMObit (MIMObit-assisted Antenna Selection)

Εξεταστική Επιτροπή
Καθηγητής Γεώργιος Καρυστινός (επιβλέπων)
Καθηγητής Άγγελος Μπλέτσας
Prof. Nicholas Buris (Shanghai University, China)

Περίληψη
Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη κριτηρίων και αλγορίθμων για επιλογή κεραιών σε ασύρματα συστήματα πολλαπλών εισόδων – πολλαπλών εξόδων (MIMO) χρησιμοποιώντας δεδομένα καναλιών που παράγονται από το εξειδικευμένο λογισμικό MIMObit. Αρχίζουμε με περιληπτική παρουσίαση
συμβατικών μετρικών απόδοσης για συστήματα MIMO και παρουσίαση διάφορων αλγορίθμων επιλογής κεραιών. Υλοποιούμε αυτούς τους αλγορίθμους στο MATLAB, υποθέτοντας ότι, όταν κάποιες κεραίες δεν επιλέγονται για λειτουργία, οι συντελεστές καναλιού αυτών που επιλέγονται παραμένουν αμετάβλητοι. Ωστόσο, αυτή η υπόθεση (που συμβατικά γίνεται στη βιβλιογραφία) δεν ισχύει στην πραγματικότητα. Για να αναπτύξουμε μια πιο ρεαλιστική λύση για το πρόβλημα της επιλογής κεραιών, χρησιμοποιούμε το MIMObit το οποίο αποτελεί μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα που μας βοηθά να προσομοιώνουμε τα συστήματα MIMO με ειδικά σχεδιασμένα δίπολα μέσα από διαφορετικά περιβάλλοντα διάδοσης και να παράγουμε τα αντίστοιχα κανάλια. Χρησιμοποιώντας το MIMObit, αξιοποιούμε τους πραγματικούς συντελεστές καναλιού που προκύπτουν μετά τη διαδικασία επιλογής των κεραιών και δείχνουμε ότι η μέθοδος επιλογής κεραιών που βασίζεται στο MIMObit αποδίδει πάντα καλύτερα από τη συμβατική μέθοδο. Σε κάποιες περιπτώσεις, το κέρδος ως προς την απόδοση είναι σημαντικό.

Abstract
In this work, we study antenna selection criteria and algorithms for multiple-input multiple-output (MIMO) wireless systems using channel data produced by the specialized software MIMObit. We begin by summarizing conventional performance metrics for MIMO systems and presenting several antenna selection algorithms. We run these algorithms in MALAB, assuming that, when some antennas are not selected for operation, the channel coefficients of the selected ones do not change. However, this assumption (which is conventionally made in the literature) does not hold true in reality. To develop a more realistic solution for the antenna selection problem, we use MIMObit which offers an integrated platform that helps us simulate MIMO systems with custom created dipoles under different propagation environments and generate the corresponding channel coefficients. Using MIMObit, we utilize the actual channel coefficients after the antenna selection process and show that the MIMObit-assisted antenna selection approach always outperforms the conventional one. In some cases, the performance gain is noticeable.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης