Κατάλογος Εκδηλώσεων

07
Οκτ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Εμμανουήλ Κριθαράκη, Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΗΜΜΥ  
ΤοποθεσίαΛ - Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ, 141Α-14, Αίθουσα Εργαστηρίου Intelligence, Πολυτεχνειούπολη
Ώρα07/10/2019 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΡΙΘΑΡΑΚΗ

 

με θέμα

Περίληψη από Πολλαπλά Κείμενα

Multi-document Text Summarization

 

Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019, 1 μ.μ.

Αίθουσα Εργαστηρίου Intelligence (141.Α14), Κτίριο Επιστημών, Πολυτεχνειούπολη

 

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρωτής Καθηγητής Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης (επιβλέπων)

Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Χαλκιαδάκης

Δρ. Βασίλειος Διακολουκάς, ΕΔΙΠ

 

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια, έχει παρατηρηθεί έντονο ενδιαφέρον για την αυτόματη περίληψη κειμένων, καθώς υπάρχουν πολλές εφαρμογές που απαιτούν την συμπίεση της μεγάλης ποσότητας πληροφορίας που είναι διαθέσιμη σε μικρές, συνοπτικές περιλήψεις. Σε αυτή την κατεύθυνση, η περίληψη κειμένου με μοντέλα sequence-to-sequence (seq2seq) έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας. Παρόμοιες αρχιτεκτονικές κωδικοποίησης-αποκωδικοποίησης (encoder-decoder) έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί και σε περίληψη πολλαπλών κειμένων. Ωστόσο, η προσαρμογή των μοντέλων seq2seq πάνω σε περιλήψεις πολλαπλών κειμένων δεν είναι πάντα επιτυχής και απαιτεί εξειδικευμένους μηχανισμούς εστίασης προσοχής (attention) για την αποφυγή περιττών νοηματικών επαναλήψεων. Σε αυτή την εργασία, προτείνουμε έναν καινοτόμο μηχανισμό εστίασης προσοχής, ο οποίος βασίζεται πάνω στην ομοιότητα των προτάσεων, προκειμένου να βελτιώσουμε την περίληψη σε πολλαπλά κείμενα. Με τον προτεινόμενο μηχανισμό, το σύστημα λαμβάνει υπ’ όψιν του την σημασιολογική και συντακτική φύση των προτάσεων, κάτι πολύ χρήσιμο σε δεδομένα από πολλαπλά κείμενα. Για να διερευνήσουμε την αποτελεσματικότητα του αλγορίθμου ομοιότητας των προτάσεων, διεξήγαμε δύο ομάδες πειραμάτων. Στην πρώτη, ο προτεινόμενος αλγόριθμος συγκρίνεται με έναν πρόσφατα δημοσιευμένο αλγόριθμο ομοιότητας προτάσεων. Χρησιμοποιώντας ως κριτήριο τον συντελεστή συσχέτισης Pearson και άλλες στατιστικές μετρήσεις παρατηρήσαμε ότι ο αλγόριθμος μας πετυχαίνει καλύτερα αποτελέσματα. Στη δεύτερη οικογένεια πειραμάτων, ο προτεινόμενος αλγόριθμος ενσωματώθηκε ως μηχανισμός εστίασης προσοχής σε μοντέλα seq2seq για την περίληψη πολλαπλών κειμένων. Η αποτίμηση της επίδοσης με αυτοματοποιημένες μετρικές απέδειξε ότι το προτεινόμενο σύστημα υπερβαίνει συστηματικά σε επίδοση άλλες μεθόδους που βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας (state-of-the-art) πάνω στις βάσεις δεδομένων πολλαπλών ειδησεογραφικών κειμένων DUC-2004 και TUC-2011.

Abstract

In the past few years, automatic text summarization has witnessed increasing interest, since it can aid many applications by condensing the large quantities of information available into short, concise summaries. In this direction, text summarization with sequence-to-sequence (seq2seq) models has attracted the interest of the research community. Similar encoder-decoder architectures have also been exploited on multi-document text summarization. However, the adaptation of the seq2seq models to the multi-document summarization task is not always successful and requires advanced attention mechanisms to avoid unnecessary repetitions. In this thesis, we propose a novel attention mechanism, which is based on sentence similarity, to improve the multi-document text summarization process. With the proposed attention mechanism, the text summarizer takes into account the semantic and syntactic nature of the sentences, which is particularly useful in a multi-document dataset. Τo investigate the effectiveness of the sentence similarity algorithm, two families of experiments were conducted. In the first, we compared the proposed algorithm to a similar, recently published, sentence similarity method. Using the Pearson correlation coefficient and other statistical metrics, we prove that our algorithm is able to obtain significantly improved performance. In the second family of experiments, we integrated the sentence similarity algorithm as an attention mechanism into the text summarizer. The evaluation of the performance under several automated metrics shows that the proposed methodology outperforms other state-of-the-art text summarization techniques on the multi-document newswire topics from the DUC-2004 and TUC-2011 datasets.

 

 

 

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης