Κατάλογος Εκδηλώσεων

27
Σεπ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Γεωργίου Κλάδου, Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΗΜΜΥ  
ΤοποθεσίαΛ - Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ, 2041, Πολυτεχνειούπολη
Ώρα27/09/2019 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

 

με θέμα

Χαρτογράφηση fMRI σε 3Δ Πρότυπο Άτλαντα για Ταυτοποίηση Ενεργοποίησης σε Λειτουργικές Περιοχές Εγκεφάλου

Registration of fMRI on a 3D Brain Atlas for Matching of Functional Activation Compontments

 

Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019, 1 μ.μ.

Αίθουσα 2041, Κτίριο Επιστημών, Πολυτεχνειούπολη

 

Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης (επιβλέπων)

Καθηγητής Αθανάσιος Λιάβας

Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Μπαμίδης (Τμήμα Ιατρικής, ΑΠΘ)

 

Περίληψη

Πολλές μελέτες έχουν εξετάσει τη σχέση μεταξύ των διαφορετικών περιοχών του εγκεφάλου σε ασθενείς με κάποια εγκεφαλική βλάβη (εγκεφαλικό επεισόδιο, εγκεφαλικό τραύμα, αφαίρεση ιστού νευροχειρουργικής επέμβασης) και τις επιπτώσεις τους στις γνωστικές, κινητικές και αισθητηριακές λειτουργίες. Στις μέρες μας είναι πλέον εδραιωμένο ότι ο εγκέφαλος λειτουργεί ως δίκτυο. Για αυτό τα συμπτώματα που παρουσιάζονται σε ένα άτομο προκύπτουν ως συνδυασμός της επίδρασης της βλάβης σε μια εγκεφαλική περιοχή και της συνδεσιμότητας αυτής με άλλες υγιείς. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη προγράμματος φιλικό προς το χρήστη, το οποίο θα αναζητεί τις λειτουργίες που σχετίζονται με κάποια δοθείσα περιοχή και τον τρόπο που εκείνες την επηρεάζουν. Επιπλέον, το λογισμικό θα επιχειρήσει την αναζήτηση των περιοχών που ενεργοποιούνται μαζί(συν-ενεργοποιούνται) με την δοθείσα περιοχή. Επίσης, θα παράσχει δύο διαφορετικούς τρόπους οπτικοποίησης των δεδομένων για καλύτερη παρατήρηση και κατανόηση. Έτσι, εγκεφαλικές περιοχές θα συνδεθούν με λειτουργικούς όρους και θα εκτιμηθούν πιθανές ελλείψεις στις ανθρώπινες λειτουργίες. Τέλος, οι εξαγόμενες πληροφορίες από κάποια συγκεκριμένη εγκεφαλική περιοχή, πιθανότατα να βοηθήσουν τους γιατρούς στην λήψη αποφάσεων σε περίπτωση χειρουργικής τομής. Πλέον, οι γιατροί με τη χρήση του συγκεκριμένου προγράμματος θα προειδοποιούνται για πιθανές επιπτώσεις στις λειτουργίες του ασθενή μετά από χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο.

​​​​​​​Abstract

Many studies have focused on the association between different human brain regions in patients with brain lesion (stroke, traumatic brain injury, neurosurgery tissue removal) and their effects on cognitive, motor and sensitive functions. Nowadays, it is well established that the brain works as network and the symptoms in a person are a combination of the direct impact of the lesion in a single region and its connectivity with other healthy brain regions. The purpose of this work is to develop a user-friendly application that will attempt to find these physiological functions and psychological terms which are associated with given brain region (ROI) and the way that physiological terms affect the given brain region. In addition, it will attempt to find the brain regions that are activated together (co-activated) with the given brain region. Finally, it will provide two different ways of visualizing data for better observation and understanding. Thus, brain regions will be linked to functional terms and possible deficiencies in human operations will be estimated. The extracted information may provide information about the brain region that can help the doctors decide about a surgical incision. Finally, our application will warn the doctor about the cognitive deficits after Neurosurgery.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης