Κατάλογος Εκδηλώσεων

18
Σεπ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Νικόλαου Μπαδογιάννη, Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΗΜΜΥ  
ΤοποθεσίαΛ - Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ, 2042, Πολυτεχνειούπολη
Ώρα18/09/2019 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ

 

με θέμα

Ενσωματωμένο Πραγματικού Χρόνου Σύστημα για Ανίχνευση Οπών σε Δίχτυα Ιχθυοκαλλιεργειών

Real Time Embedded System for Holes Detection in Fish Farming Nets

 

Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019, 12μ.μ.

Αίθουσα 2042, Κτίριο Επιστημών, Πολυτεχνειούπολη

 

Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγητής Απόστολος Δόλλας (επιβλέπων)

Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης

 Δρ. Νικόλαος Παπανδρουλάκης (ΕΛΚΕΘΕ)

 

Περίληψη

 Τεχνικές επεξεργασίας εικόνας χρησιμοποιούνται συχνά στη βιομηχανία για τον ποιοτικό έλεγχο προϊόντων. Η πολυπλοκότητα τους καθιστά απαραίτητη την αναζήτηση μεθόδων επιτάχυνσης των τεχνικών αυτών σε hardware ώστε να είναι εφικτή η χρήση τους σε ενσωματωμένα συστήματα πραγματικού χρόνου με μικρή κατανάλωση ενέργειας.

 Ένα τέτοιο πρόβλημα μελετά η παρούσα διπλωματική, καθώς αναζητούνται τεχνικές οι οποίες θα οδηγήσουν στην ανίχνευση οπών σε δίχτυα ιχθυοκαλλιεργειών. Στόχος της παρούσας διπλωματικής είναι η σχεδίαση ενός ενσωματωμένου συστήματος πραγματικού χρόνου με χαμηλό χρόνο εκτέλεσης και κατανάλωση ενέργειας. Αφού μοντελοποιήθηκαν αλγόριθμοι που χρησιμοποιούν Template Matching και Edge Detection σε Matlab, έγιναν πειράματα για να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι εφικτή η χρήση τους σε ένα τέτοιο πρόβλημα. Έπειτα υλοποιήθηκαν σε FPGA  για την εξαγωγή συμπερασμάτων όσο αφορά την κατανάλωση ενέργειας, την απαιτούμενη δέσμευση πόρων και το συνολικό χρόνο εκτέλεσης.

 

 

 

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης