Κατάλογος Εκδηλώσεων

26
Αυγ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Ανάργυρου Τίγκα, Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΗΜΜΥ  
ΤοποθεσίαΛ - Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ, 2041, Πολυτεχνειούπολη
Ώρα26/08/2019 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ανάργυρου Τίγκα

 

με θέμα

Έλεγχος Θερμοκρασίας Ξηραντήριου για την Παραγωγή Γυψοσανίδας

Dryer Temperature Control for Drywall Production

 

Δευτέρα  26 Αυγούστου 2019, 13:00 π.μ.

Αίθουσα 2041, Κτίριο Επιστημών, Πολυτεχνειούπολη

 

Εξεταστική Επιτροπή

Επίκουρος Καθηγητής Μπεκιάρης - Λυμπέρης Νικόλαος (επιβλέπων)

Καθηγητής Ζερβάκης Μιχαήλ

Καθηγητής Σταυρακάκης Γεώργιος

 

Περίληψη

Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η εύρεση της αποδοτικότερης στρατηγικής ελέγχου της θερμοκρασίας ξηραντήριου σε εργοστάσιο παραγωγής γυψοσανίδας. Για την εύρεση αυτή, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε συμπεριλαμβάνει αρχικά την αναγνώριση του μαθηματικού μοντέλου που περιγράφει την διεργασία. Η αναγνώριση του μοντέλου έγινε με την βοήθεια μετρήσεων εισόδου-εξόδου της διεργασίας του ξηραντήριου που πάρθηκαν από το εργοστάσιο της Knauf. Έπειτα πραγματοποιήθηκε η βαθμονόμηση του ελεγκτή μέσω των μεθόδων Lambda, Ziegler-Nichols και Cohen-Coon οι οποίες εφαρμόστηκαν διαδοχικά σε τρία πιθανά σενάρια μοντέλου και ελεγκτή. Τα συμπεράσματα που διεξήχθησαν προσδιορίζουν το ιδανικό μαθηματικό μοντέλο για την περιγραφή της διεργασίας του ξηραντήριου καθώς και την αποδοτικότερη μέθοδο βαθμονόμησης του εν δυνάμει ελεγκτή.

​​​​​​​​​​​​​​Abstract

The purpose of this thesis is finding the most effective temperature control strategy for use in drying units in drywall production factories. To accomplish this, the methodology used involves recognizing the mathematical model which describes this process. This was achieved with the help of input/output measurements of the process obtained in the Knauf. factory drying unit. Afterwards, the controller was configured using Lambda, Ziegler-Nichols and Cohen-Coon methods, which were applied consecutively to three possible scenarios of models and controllers. The results of these scenarios determine the ideal mathematical model which describes the process of the drying unit as well as the most effective method of configuring the possible controller.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης