Κατάλογος Εκδηλώσεων

18
Απρ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Σταύρου Νικολούδη, Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΗΜΜΥ  
ΤοποθεσίαΛ - Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ, 2041, Πολυτεχνειούπολη
Ώρα18/04/2019 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ

 

με θέμα

Προσομοίωση και Βελτιστοποίηση Συστήματος Ηλιακής Αντλίας Μεταβλητής Ταχύτητας σε Εφαρμογή Άρδευσης για Διαφορετικές Τεχνολογίες Άρδευσης

Simulation and Optimization of a Variable Speed Solar Pumping System in  Irrigation Application for Different Irrigation Technologies

 

Πέμπτη 18 Aπριλίου 2019, 2 μ.μ.

Αίθουσα 2041, Κτίριο Επιστημών, Πολυτεχνειούπολη

 

 Εξεταστική Επιτροπή

 Καθηγητής Γεώργιος Σταυρακάκης (Επιβλέπων)

 Καθηγητής  Κωνσταντίνος Καλαϊτζάκης

  Δρ. Ελευθερία Σεργάκη (ΕΔΙΠ – ΗΜΜΥ)

 

Περίληψη

            Στη παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται και σχεδιάζεται ένα αυτόνομο σύστημα ηλιακής αντλίας σε μία εφαρμογή άρδευσης ελαιοκαλλιέργειας έκτασης 10 στρεμμάτων, στη περιοχή των Μοιρών, Ηρακλείου Κρήτης. Για την ηλεκτρική τροφοδότηση της αντλίας, χρησιμοποιούνται φωτοβολταϊκά, ρυθμιστές φόρτισης, συσσωρευτές και αντιστροφέας DC-AC. Γίνεται πλήρης διαστασιολόγηση του εξοπλισμού που απαρτίζει το αυτόνομο σύστημα, με βάση τις αρδευτικές απαιτήσεις της έκτασης, τα μετεωρολογικά δεδομένα της περιοχής και την ημερήσια καταναλισκόμενη ενέργεια του συστήματος αντλίας – κινητήρα. Διεξάγεται οικονομική αξιολόγηση του αυτόνομου συστήματος, με βάση τον δείκτη της ΚΠΑ, καθώς και του διασυνδεδεμένου συστήματος. Τα δύο σενάρια συγκρίνονται μεταξύ τους και υπολογίζεται μία ελάχιστη απόσταση, από την οποία προκύπτει η μία περίπτωση πιο συμφέρουσα από την άλλη.​​​​​​​

Abstract

            In this diploma thesis, an autonomous solar pump system is being studied and designed in an application of olive-growing irrigation of 10 acres in the region of Mires, Heraklion, Crete. Pumps chargers, accumulators, and DC-AC inverter are used to power the pump. The full equipment of the stand-alone system is made, based on the irrigation requirements of the area, the meteorological data of the site and the daily consumption of the pump-motor system.An economic assessment of the stand-alone system is carried out, based on the NPV indicator and the interconnected system. The two scenarios are compared with each other and a minimum distance is estimated, from which one more advantageous case is derived.

 

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης