Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Κατάλογος Εκδηλώσεων

14
Ιουν

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κας Μαργώνη Ιωάννας- Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα14/06/2021 14:30 - 15:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΑΡΓΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

θέμα
Εφαρμογή σε Κινητά Τηλέφωνα για Άτομα με Προβλήματα Ακοής, Xρησιμοποιώντας Τεχνολογία Arduino
Assistive Mobile Application for the Hearing Impaired, by Using Arduino Technology 

Εξεταστική Επιτροπή
Καθηγητής Κωνσταντίνος Καλαϊτζάκης (Επιβλέπων)
Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης
Δρ. Ελευθερία Σεργάκη (μέλος ΕΔΙΠ)

Περίληψη
Η τεχνολογία, γενικότερα, και τα επιτεύγματα - προϊόντα της χρησιμοποιούνται για να κάνουν την ζωή των ανθρώπων καλύτερη και ευκολότερη. Με την πάροδο των ετών, και την εκλαΐκευση της τεχνολογίας και την χρήσης της, έγινε σαφές πως υπάρχουν πολλά περιθώρια προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της ζωής των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ). Τεχνολογικά προϊόντα τίθενται στην ευχέρεια των Ατόμων με Αναπηρία ανεξαρτήτως των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε περίπτωσης, με σκοπό να βοηθήσουν αυτά τα ΄Ατομα να γίνουν περισσότερο λειτουργικά και αυτόνομα στην καθημερινότητα τους. Στην ίδια λογική εντάσσονται κι όλες οι ενέργειες της τεχνολογικής προόδου που σκοπό έχουν να αναπτύξουν τα σπίτια των ανθρώπων και να τα εξοπλίσουν με συσκευές που θα μπορούν να αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται και όντας στην υπηρεσία των χρηστών να τους διευκολύνουν, αναλαμβάνοντας επί της ουσίας οι ίδιες οι συσκευές να επιτελέσουν ένα συγκεκριμένο έργο. Είναι πολύ σύνηθης πλέον ο όρος "έξυπνο σπίτι" και "έξυπνη συσκευή". ΄Οροι οι οποίοι ασφαλώς δεν έχουν σκοπό να προσδώσουν σκέψη και ευφυΐα σε άψυχα αντικείμενα, αλλά υποδηλώνουν τη δυνατότητα των συσκευών αυτών να δέχονται ερεθίσματα από το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται και να μπορέσουν να επεξεργαστούν πληροφορία. Μία μεμονωμένη συσκευή είτε ένα σύνολο τέτοιων συσκευών που αποτελούν το "έξυπνο σπίτι" μπορεί να αναπτυχθεί με έναν συνδυασμό κατάλληλων προγραμματιζόμενων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και να εφαρμοστεί ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που έχει σε πληθώρα εφαρμογών.

Abstract
In general, technology and technological products both are used in order to make people’s life simpler and easier. During the past few years, tech gadgets have started to get used by far too many people since earlier, so that is something hopeful as it means that there are considerable scope to improve life of people with special needs. Many technological products are used by these kind of people no matter the need they may have, in order to help them to be more functional and autonomous. Keeping that in mind, more technological products are combined with houses and devices, which interacts with people and home environment, are very useful. It is a thing, nowadays, smart homes, smart devices and smart cities. Obviously, they are not referring to devices or houses that can think, but they are referring to products that are able to process information. Either a single device or a group of them are creating a network consisting of intergated and embedded system


Meeting ID: 990 7667 8603
Password: 546811

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης