Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Κατάλογος Εκδηλώσεων

15
Οκτ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Λίντα Στέφανου - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΗΜΜΥ  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα15/10/2021 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΙΝΤΑΣ

θέμα
Δημιουργία Διεπαφής Χρήστη για την Εκτίμηση Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Διασυνδεδεμένα με το Δίκτυο Ηλεκτρικά Οχήματα μέσω Ψηφιακών Χαρτών και Στατιστικών Δεδομένων Κίνησης
User Interface Development for the Estimation of Electric Power Demand of Plug in Electric Vehicles through Digital Maps and Statistical Data of Traffic

Εξεταστική Επιτροπή
Αναπληρωτής Καθηγητής Κανέλλος Φώτιος (επιβλέπων)
Καθηγητής Σταυρακάκης Γεώργιος
Αναπληρωτής Καθηγητής Κουτρούλης Ευτύχιος

Περίληψη
Δημιουργία μιας διαδικτυακής εφαρμογής για τον υπολογισμό της κατανάλωσης ενέργειας ενός στόλου ηλεκτρικών οχημάτων. Η διαδικτυακή εφαρμογή είναι ικανή να μαζεύει δεδομένα για διαδρομές που κάνουν ηλεκτροκίνητα οχήματα και τις αποστάσεις που διανύουν μέσω του Google Maps για να κάνει υπολογισμούς και να δημιουργήσει στατιστικά στοιχεία τόσο για το συνολικό στόλο οχημάτων όσο και για μοναδικούς χρήστες. Για την προσομοίωση της συμπεριφοράς του στόλου των ηλεκτρικών οχημάτων χρησιμοποιήθηκαν ρεαλιστικά δεδομένα από το National Household Travel Survey (https://nhts.ornl.gov/). Με βάση αυτά τα δεδομένα έχουμε κατανομές για την χρήση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων για τις ώρες αναχώρησης τους, λόγο αναχώρησης (πχ. δουλειά, διασκέδαση) όσο και για το χρόνο ακινησίας τους.

Abstract 
In this thesis, a web application which is capable of calculating the energy consumption of a fleet of electric vehicles is developed. This web app is capable of gathering data for each trip that the EVs complete and calculate the distance that they traverse in each trip through Google Maps, this will allow our web application to process that data and predict with accuracy the load on the grid of either an individual with his EV or a fleet of EVs. In order to simulate a realistic behavior of a fleet of EVs we have used the data from the National Household Travel Survey (https://nhts.ornl.gov/).  With this data base as a basis we have the probability density for the usage of EVs on their departure times, type of trip (work, pleasure etc.) as well as their idle time.

 

Meeting ID: 923 6982 9827
Password: 210533

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης