Τιμητικές Διακρίσεις - Σελίδα 6 από 6

Απονομή του βραβείου 2010 Meritorious Service Award στο Νίκο Σιδηρόπουλο

IEEE Signal Processing Society

24 Μαΐου 2011, Πράγα, Τσεχία στα πλαίσια...

Περισσότερα

Κεντρική ομιλία του καθ. Σταύρου Χριστοδουλάκη με τίτλο "Web 2.0 and University Life" στο Workshop Collaborative Learning and Active Citizenship,...

Περισσότερα

Πρόσκληση του επ. καθ. Γιάννη Παπαευσταθίου ως κεντρικού ομιλητή στο IEEE International Conference on Cluster Computing 2010 (Cluster 2010),...

Περισσότερα

Πρόσκληση του επ. καθ. Γιάννη Παπαευσταθίου ως κεντρικού ομιλητή στο 8th IEEE Workshop on Intelligent Solutions in Embedded Systems (8th WISES)...

Περισσότερα

Πρόσκληση του καθ. Απόστολου Δόλλα ως κεντρικού ομιλητή στο IEEE Computer Society International Symposium on VLSI (ISVLSI 2010), Lixouri Kefalonia,...

Περισσότερα

Διορισμός του Νίκου Σιδηρόπουλου στο Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας

Μέλος του Τοµέα Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Συστηµάτων

Μάρτιος...

Περισσότερα

ΙΕΕΕ Signal Processing Society Distinguished Lecturer 2008 στο Νίκο Σιδηρόπουλο

Πρόγραμμα διαλέξεων από διακεκριμένα μέλη σε διάφορα παραρτήματα...

Περισσότερα

Διορισμός του καθ. Σταύρου Χριστοδουλάκη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης

2002-2005

Περισσότερα

Συμμετοχή του καθ. Σταύρου Χριστοδουλάκη στο Επιστημονικό/Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αριστείας για Ψηφιακές Βιβλιοθήκες DELOS

...

Περισσότερα
© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης