Βραβευμένες Δημοσιεύσεις - Σελίδα 3 από 3

2009 IEEE International Conference on Data Engineering, Best Paper Award

"Histograms and Wavelets on Probabilistic Data"

Graham Cormode, Minos…

Διαβάστε περισσότερα

2009 ISWCS Best Paper Award, selected as one of the five (5) best papers in ISWCS 2009

"Simple, Zero-Feedback, Collaborative Beamforming for…

Διαβάστε περισσότερα

2008 IEEE Marconi Prize Paper Award in Wireless Communications

"Cooperative Communications with Outage-Optimal Opportunistic Relaying"

Aggelos…

Διαβάστε περισσότερα

Best Paper Award, World Summit on the Knowledge Society, Track of Culture and Tourism

"Spatial Information Retrieval from Images using Ontologies…

Διαβάστε περισσότερα

2007 IEEE Signal Processing Society Best Paper Award

"On Downlink Beamforming with Greedy User Selection: Performance Analysis and a Simple New…

Διαβάστε περισσότερα

2005 IEEE Signal Processing Society Best Paper Award

"Creating conversational interfaces for children"

Narayanan, S.; Potamianos, A.

IEEE…

Διαβάστε περισσότερα

2003 IEEE Transactions on Neural Networks Outstanding Paper Award

"On overfitting, generalization, and randomly expanded training sets"

Karystin…

Διαβάστε περισσότερα

2001 Infotech Oulou Intern. Workshop on Information Retrieval BEST Student Paper Award

"Shape Matching with Occlusion in Image Databases"

A.…

Διαβάστε περισσότερα

2001 IEEE Signal Processing Society Best Paper Award

"Parallel factor analysis in sensor array processing"

Sidiropoulos, N.D.; Bro, R.;…

Διαβάστε περισσότερα

2000 IEEE Signal Processing Society Young Author Best Paper Award

"Maximum-likelihood stochastic-transformation adaptation of hidden Markov…

Διαβάστε περισσότερα
© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης