Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2010-2011

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2010/2011

Χειμερινό εξάμηνο 2010/2011 (13 εβδομάδες διδασκαλίας)
Δευτέρα 20-9-10 έως Παρασκευή 17-12-2010

Εξεταστική Ιανουαρίου 2010/2011 (3 ½ εβδομάδες)
Δευτέρα 10-1-2010 Τετάρτη 2-2-2011

Εαρινό εξάμηνο 2010/2011 (13 εβδομάδες διδασκαλίας)
Δευτέρα 7-2-2011 έως Παρασκευή 15-4-2011 και Δευτέρα 9-5-2011 έως Σάββατο 7-5-2011

Εκπαιδευτικές εκδρομές 2010/2011 (1 εβδομάδα)
Δευτέρα 2-5-2011 έως Σάββατο 7-5-2011

Εξεταστική Ιουνίου 2010/2011 (3 ½ εβδομάδες)
Τετάρτη 1-6-2011 έως Σάββατο 25-6-2011

Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2010/2011 (4 εβδομάδες)
Δευτέρα 22-8-2011 έως Σάββατο 17-9-2011

Θερινές διακοπές 2010/2011
Από Δευτέρα 17-7-2010 έως Παρασκευή 19-8-2010

Αργίες
Οι εκ του νόμου προβλεπόμενες και η ημερομηνία διεξαγωγής των φοιτητικών εκλογών.

 

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης