Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Τροποποίηση Ακαδημαϊκού Ημερολογίου 2009-2010

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2009/2010

Χειμερινό εξάμηνο 2009/2010 (13 εβδομάδες διδασκαλίας)
Δευτέρα 21-9-09 έως Παρασκευή 18-12-2009 και Δευτέρα 11-1-2010 έως Παρασκευή 15-1-2010

Εξεταστική Ιανουαρίου 2009/2010 (3 ½ εβδομάδες)
Δευτέρα 18-1-2010 Τετάρτη 10-2-2010

Εαρινό εξάμηνο 2009/2010 (13 εβδομάδες διδασκαλίας)
Δευτέρα 15-2-2010 έως Παρασκευή 28-5-2010 και Δευτέρα 7-6-2010 έως Παρασκευή 11-6-2010

Εκπαιδευτικές εκδρομές 2009/2010 (1 εβδομάδα)
Δευτέρα 31-5-2010 έως Σάββατο 5-6-2010

Εξεταστική Ιουνίου 2009/2010 (3 ½ εβδομάδες)
Δευτέρα 14-6-2010 έως Πέμπτη 8-7-2010

Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2009/2010(4 εβδομάδες)
Δευτέρα 23-8-2010 έως Σάββατο 18-9-2010

Θερινές διακοπές 2009/2010
Από Δευτέρα 12-7-2010 έως Παρασκευή 20-8-2010

 

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης