Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Υποτροφίες "Αλέξανδρου Χατζόπουλου"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει τη χορήγηση έξι (6) υποτροφιών στο εσωτερικό κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, με επιλογή, από τα έσοδα του κληροδοτήματος "Υποτροφία Αλέξανδρου Χατζόπουλου".

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Έλληνες φοιτητές Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., με βαθμό απολυτηρίου Λυκείου τουλάχιστον "πολύ καλά" και διαγωγή τουλάχιστον "κοσμία", για βασικές σπουδές στο εσωτερικό, οι οποίοι α) παρουσιάζουν οικονομική αδυναμία και β) προέρχονται κατά προτίμηση από γονείς ή παππούδες, από τους οποίους ο ένας ή και οι δύο έλκουν την καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 4 Ιουνίου 2010.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και η αίτηση υποψηφιότητας διατίθενται στα γραφεία του ΙΚΥ και στο διαδικτυακό τόπο www.iky.gr.

Πληροφορίες παρέχονται και στα τηλέφωνα του ΙΚΥ 210-3726360 και Fax 210-3312759.

Από τη Γραμματεία ΗΜΜΥ

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης