Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Προκήρυξη Οκτώβριος 2021: Πρόγραμμα ERASMUS+ ΚΑ107 Διεθνής Κινητικότητα για σπουδές

 Στο πλαίσιο της δράσης του Προγράμματος Erasmus+ «Διεθνής Κινητικότητα» (International Credit Mobility), δίδεται στους φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης η δυνατότητα σπουδών σε Ιδρύματα χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης: 1) University of Botswana, 2) University of KwaZulu Natal, Durban, South Africa (UKZN), 3) National Polytechnic University (NPUA), Yerevan, Armenia, 4) University of Chile (UChile), 5) National Institute of Technology, Jamshedpur (NIT), India, 6) University of Auckland, New Zealand (UoA).

Όσοι/ες ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο erasmus-plus@isc.tuc.gr  έως και την  22/11/2021.  

Πληροφορίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα Erasmus International
Πληροφορίες: Γραφείο Erasmus (Ε5.016), Μάρκος Ντουκάκης,  τηλ: 28210 37023, erasmus-plus@isc.tuc.gr

 

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης