Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Προκηρύξεις εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ στα συλλογικά όργανα της Σχολής ΗΜΜΥ

Εκ μέρους του Κοσμήτορα της Σχολής ΗΜΜΥ επισυνάπτονται οι προκηρύξεις εκλογών για ορισμό εκπροσώπων μελών ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ στα συλλογικά όργανα της Σχολής.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης