Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Πρακτικό ανακήρυξης υποψηφίων Κοσμητόρων στη Σχολή ΗΜΜΥ

Επισυνάπτεται Πρακτικό ανακήρυξης υποψηφίων Κοσμητόρων της Σχολής ΗΜΜΥ.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης