Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Εγγραφές εισαγομένων με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός Ε.Ε. και αποφοίτων λυκείων κρατών-μελών της Ε.Ε.

Η προθεσμία εγγραφής των εν λόγω υποψηφίων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ορίζεται από την Τετάρτη 23/09/2020 έως και την Τετάρτη 30/09/2020, χωρίς ηλεκτρονική εγγραφή, αλλά με κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών στη Γραμματεία (από τους ίδιους τους υποψήφιους ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο).

Μπορείτε να δείτε τα δικαιολογητικά εδώ.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης