Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Διαλέξεις με τίτλο "Automotive Electronic Systems" στο πλαίσιο του προγράμματος Εrasmus+

Στο πλαίσιο του προγράμματος Εrasmus+ θα πραγματοποιηθούν διαλέξεις με τίτλο "Automotive Electronic Systems" από τον Καθηγητή Algimantas Valinevicius (Kaunas University of Technology, Lithuania).

Πρόγραμμα διαλέξεων:

Πέμπτη 9/5: 14:00-18:00 στην αίθουσα 2041 του Κτηρίου Επιστημών και

Παρασκευή 10/5: 09:00-13:00 στην αίθουσα 2042 του Κτηρίου Επιστημών.

Περιεχόμενο των διαλέξεων:

  • Automotive electronic systems overview,
  • Automotive sensors,
  • Intelligent plug-in hybrid electric vehicles,
  • Autonomous vehicles,
  • Engine management systems,
  • Inter-vehicle communication.

Σύντομο βιογραφικό του ομιλητή:

Algimantas Valinevicius was born in Krasnojarsk district, Russia, in 1956. He received his Diploma of Electronics Engineer, Doctor of Science in Technology from Kaunas Polytechnic Institute, Lithuania, in 1979 and 1986, respectively. 1988-2000 he has served as Associate Professor at the Department of Electronic Engineering, KTU. 2001-2006, Head of Department of Electronics Engineering. 2007-present, Dean of Faculty, Professor. Research interests include Electronic Systems Efficiency, Electronic Security Systems, Automotive Electronic Systems. Since 2012, Chief Editor of Research journal “Elektronika ir Elektrotechnika”. Since 2011, annual international conference “Electronics” - General Chair. Scientific publications: over 100 scientific articles, 12 inventions, 4 monographs, 6 tutorials.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης