Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Σειρά διαλέξεων σε Time Series από Prof. Jiri Holcik, 30.04 - 11.05.2018

Η σειρά διαλέξεων “Time Series” οργανώνεται στο πλαίσιο Erasmus+ Staff Mobility for Teaching, προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα ειδικά σε μεταπτυχιακούς φοιτητές όλων των Σχολών. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

30.04 - 11.05.2018 Αίθουσα B1.003 @10:00 -12:00/13:00

TIMESERIES Short Course – offered within the framework of the Erasmus+ Staff Mobility for Teaching, by Prof. Jiri Holcik, Masaryk University, Czech Republic.

The Course: Time series processing can be considered either as a special case of digital signal processing or its generalization. In both cases it uses many principles which students have learned in courses TEL201 “Signal and Systems” and TEL302 “Digital Signal Processing”. The proposed course on “Time Series” will look into some specific facts about basic algorithms used for time sequences processing – relationship between correlation function and correlation coefficients, correlation  function and convolution, correlation and Fourier transform. A lot of problems linked with time series processing as  prediction of their behaviour in future, decomposition to its components, monitoring, and/or classification can be solved providing that mathematical model of the time series can be developed. That is why a substantial part of the course will deal with models of time series/digital signals, especially with their linear models, their computational structures (MA, AR, ARMA, ARIMA, SARIMA) and their properties, and finally, application for time series decomposition/filtering.

The Lecturer: Prof. Jiri Holcik graduated in Biomedical Engineering at the Faculty of Electrical Engineering of the Brno University of Technology, the Czech Republic. His lifelong research interests are in digital signal/time series processing (especially in analysis of ECG and other signals of a cardiovascular system), methods of pattern recognition and cardiovascular system modelling. As for his teaching activity, he currently gives lectures in courses “Time Series (An Introduction)”, “Spectral Analysis of Time Series”, and “Introduction to Mathematical Biology”. For years he also served as National Secretary of the “Czech Society of Biomedical Engineering and Medical Informatics” and he was a member of the “Czech Society of Cybernetics and Informatics” and the IEEE-EMBS, as well.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης