Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Προκήρυξη μεταπτυχιακής υποτροφίας Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής

Ανακοινώνεται ότι κατόπιν απόφασης της 6ης/27-1-2016 Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ΗΜΜΥ, προκηρύσσεται μία (1) υποτροφία για μεταπτυχιακό φοιτητή του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής, ως εξής:

·      Τεκμηριωμένη ακαδημαϊκή-ερευνητική αριστεία (ποιότητα δημοσιεύσεων, ερευνητική παραγωγικότητα) πάνω στο γνωστικό αντικείμενο της «Απεικονιστικής Επιστήμης και Τεχνολογίας» – Κύριο κριτήριο.

·      Κοινωνικοιοκονομική κατάσταση (καθόλου ή μικρή υποστήριξη μέσω άλλων πόρων της Σχολής) – Δευτερεύον κριτήριο.

 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία της Σχολής αίτηση με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για κρίση (αίτηση – στην οποία θα αναφέρεται αναλυτικά η οικονομική υποστήριξη μέσω άλλων πόρων της Σχολής, αναλυτική βαθμολογία, βιογραφικό σημείωμα) μέχρι την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016.

 

 Από τη Γραμματεία ΗΜΜΥ

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης