Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Επιτηρήσεις Πρόσθετης Εξεταστικής Περιόδου Φεβρουαρίου 2016

Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να δείτε τις επιτηρήσεις της Πρόσθετης Εξεταστικής Περιόδου Φεβρουαρίου 2016.

Παρακαλούνται οι επιτηρητές να φροντίσουν προσωπικά για την αντικατάστασή τους εάν αδυνατούν να προσέλθουν για επιτήρηση.

Από τη Γραμματεία ΗΜΜΥ

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης