Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Κατάλογος Εκδηλώσεων

04
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Ραφαήλ-Δημητρίου Τσιριβάκου - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα04/07/2024 16:00 - 17:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ραφαήλ-Δημητρίου Τσιριβάκου

με θέμα

Διαδικτυακή Εφαρμογή Συμμετοχικού Σχεδιασμού 
Participatory Design Web Application

Εξεταστική Επιτροπή
Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης (επιβλέπων)
Καθηγητής Μιχαήλ Λαγουδάκης
Καθηγητής Κωνσταντίνος-Αλκέτας Ουγγρίνης 

Περίληψη

Αυτή η διπλωματική εργασία παρουσιάζει ένα πληροφοριακό σύστημα που αναπτύχθηκε με στόχο τη σύνδεση των ενδιαφερόμενων του αστικού συμμετοχικού σχεδιασμού μέσω ενός δικτύου που αποτελείται από τρεις βασικούς πυλώνες.
Ο πρώτος, αφορά στην δημιουργία μιας κοινότητας όπου οι προτάσεις σχεδιασμού μπορούν να κοινοποιηθούν και να αξιολογηθούν.
Ο δεύτερος, είναι η προτροπή των τελικών χρηστών σε πιο ενεργή συμμετοχή σε όλη τη διαδικασία του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού μέσω των κατάλληλων εργαλείων. 
Ο τρίτος πυλώνας της σύνθεσης του πληροφοριακού συστήματος, αφορά στην πιο άμεση και
αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ των μελών μιας ομάδας, όπου τα μέλη της έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάσουν μαζί σε πραγματικό χρόνο τα έργα τους.

Abstract 

This thesis introduces an information system developed to connect the stakeholders of participatory urban planning through a network consisting of three main pillars.
The first, is the build of a community where design proposals can be shared and assessed.
The second, is to encourage end users into more active involvement throughout the architectural design process through the appropriate tools.
The third pillar of the composition of the information system, aspires the most immediate and more effective collaboration between members of a team, where they are able to design their projects together in real time.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης