Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Κατάλογος Εκδηλώσεων

03
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Μίζα Αρετής- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΓ1 - Σχεδιαστήρια ΑΡΜΗΧ και Εργαστήρια
Ώρα03/07/2024 18:00 - 19:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Μίζα Αρετή

Τίτλος:Τοπία Εξάρσεων και Αποθέσεων: Μοτίβα αναγνώρισης του εδάφους στον Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής  /\_\/

Τitle:Landscapes of Eruptions  and Depositions: Soil Identification Patterns at the Fyli Landfill   /\_\/

Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024 18.00 μ.μ.
Σχεδιαστήριο 3ου ετους

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρωτής  Καθηγητής:Τζομπανάκης Αλέξιος 
Καθηγήτρια: Δήμητρα Χατζησάββα
Καθηγητής:Ανδρεαδάκης Δημήτρης

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία, εκκινεί από τον χώρο υγειονομικής ταφής (Χ.Υ.Τ.Α.) Φυλής, στο βορειοδυτικό αστικό περιθώριο της Αθήνας, επιχειρώντας εναλλακτικούς τρόπους συσχέτισης με το ακάθαρτο. Το τοπίο, προσεγγίζεται ως μια οριακή ζώνη εννοιολογικών και χωρικών αντιφάσεων, ανάμεσα σε εύτακτο και άτακτο, «φυσικό» και κατεστραμμένο, υπερτροφικό και ανορεξικό. Ένας ΥΠΕΡ-τόπος, σε συνθήκη διαρκούς εκτατικοποίησης και μετατόπισης των ορίων του, που την ίδια στιγμή που θεσπίζει το έδαφός του, ταυτόχρονα το ακυρώνει μέσω δύο αντίρροπων κινήσεων: της επιχωμάτωσης και της εκσκαφής. 
Η επέμβαση, αποσκοπεί σε έναν υπαινικτικό διάλογο μεταξύ εξάλειψης και προβολής. Οι δύο προτεινόμενες δομές, έρχονται να απαντήσουν στην κλίμακα της γύρω γης και στις εσωτερικές της διακυμάνσεις, μέσα από μοτίβα αναγνώρισης του αναγλύφου. Τοποθετημένες στα σύνορα των παλιών και των νέων εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων (Ο.Ε.Δ.Α. Λιοσίων, Ο.Ε.Δ.Α. Φυλής), που συγκλίνουν με τις παρυφές των όρων Πάρνηθα και Ποικίλο, δημιουργούν στο ενδιάμεσο ένα νέο κοινό έδαφος. Υιοθετείται, λοιπόν, μια λογική στην οποία τοπίο και κτίριο κατασκευάζονται με μια σειρά από ρυθμούς, παραγόμενους από τις έννοιες της λατόμευσης, της εκσκαφής και της συσσώρευσης. Πλήρες-κενό, αφαίρεση-αφθονία σε συμπλήρωση. 

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης