Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Κατάλογος Εκδηλώσεων

21
Ιουν

Ομιλία καθ. Α. Χρονόπουλου "Nested Krylov Iterative Methods For Linear Systems and Applications"
Κατηγορία: Ομιλία/Διάλεξη  
ΤοποθεσίαΛ - Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ, 145Π-58
Ώρα21/06/2024 17:00 - 18:00

Περιγραφή:

Title

Nested Krylov Iterative Methods For Linear Systems and Applications

 

Abstract

Iterative methods and especially Krylov subspace methods (KSM) are a very useful numerical tool in solving for large and sparse linear systems problems arising in science and engineering modeling. More recently, the nested loop KSM have been proposed that improve the convergence of the traditional KSM.

In this work, we present a new nested KSM, the generalized residual cutting (GRC). We show that GRC, in exact arithmetic, is equivalent to the widely known KSM Orthomin with a variable polynomial preconditioning. We present a stable GRC algorithm based on the modified Gram-Schmidt (MGS) method. We present numerical experiments using linear systems arising from engineering applications that validate the efficiency and the robustness of the proposed methods.


About the Speaker

Anthony Theodore Chronopoulos obtained a Ph.D. in Computer Science from the University of Illinois at Urbana-Champaign. He is a full professor at the Department of Computer Science, The University of Texas at San Antonio, USA. He is the author of 118 journal and 74 peer-reviewed conference proceedings publications in the areas of Numerical Algorithms, Parallel and Distributed Computing, Cloud and High Performance Computing, Computer Networks and Wireless Communications, Machine Learning, Applications to Sciences and Engineering.

Achievements: Fellow of the American Association for the Advancement of Science (FAAAS) (‘For distinguished contributions to the field of scientific computing, particularly iterative methods for sparse algebraic problems and computer methods applied to engineering’) (2022), Member of the European Academy of Sciences and Arts (Euro-Acad) (2021), Fellow of the Institute of Engineering and Technology (FIET/IEE) (2017), Fellow of Institute of Mathematics and its Applications (FIMA) (2023), ACM Senior member, IEEE Senior life member.

http://www.cs.utsa.edu/faculty/atc/

https://www.researchgate.net/profile/A-Chronopoulos

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης