Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Κατάλογος Εκδηλώσεων

29
Αυγ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Θωμά Χατζή - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα29/08/2023 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θωμά Χατζή

με θέμα

Μοντελοποίηση έξυπνων δικτύων διανομής με κατανεμημένους ενεργειακούς πόρους και έξυπνα φορτία
Modelling of smart distribution networks with distributed energy sources and smart loads

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρωτής Καθηγητής Φώτιος Κανέλλος (Επιβλέπων)
Καθηγητής Ευτύχιος Κουτρούλης
Καθηγητής Γεώργιος Σταυρακάκης

Περίληψη

Στη παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζονται και αναλύονται τα δομικά στοιχεία που απαρτίζουν το έξυπνο δίκτυο. Τα κύρια στοιχεία του έξυπνου δικτύου είναι: το σύστημα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, το σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταριές, τα έξυπνα φορτία και το δίκτυο διανομής ενέργειας. Επιπλέον, γίνεται η μοντελοποίηση και  προσομοίωση λειτουργίας ενός έξυπνου δικτύου διασυνδεδεμένου με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας με διαφορετικά σενάρια παραγωγής και παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το δίκτυο αντίστοιχα.

Abstract

This thesis presents and analyses, the structural elements that make up the smart grid. The main components of the smart grid are: the renewable energy generation system, the battery electricity storage system, the smart loads and the energy distribution network. What is more, the operation of a smart grid, interconnected with power grid, is modeled and simulated in different scenarios of electricity generation and supply from renewable energy sources and the grid respectively.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης