Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Κατάλογος Εκδηλώσεων

14
Μαρ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Ιωάννου Κώστα - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα14/03/2023 16:00 - 17:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κώστα Ιωάννου

με θέμα

Aνάπτυξη τρισδιάστατου παιχνιδιού αγώνα ταχύτητας με αυτονομία αντιπάλου για κινητές συσκευές

3D racing game development with autonomous opponent for mobile platforms

Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγήτρια Αικατερίνη Μανιά (επιβλέπουσα)
Καθηγητής Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης
Καθηγητής Αντώνιος Δεληγιαννάκης

Περίληψη

Στόχος της παρούσας διπλωματικής είναι η υλοποίηση ενός τρισδιάστατου ηλεκτρονικού παιχνιδιού το οποίο θα απευθύνεται σε κινητές συσκευές αφής όπως smartphones και tablets. Το  παιχνίδι καθαυτό είναι είδος αγώνων ταχύτητας όπου στόχος του χρήστη είναι να τερματίσει στην πρώτη θέση για να θεωρείτε επιτυχής η προσπάθεια του είτε αντίπαλος του είναι ένα άλλο αυτόνομο όχημα είτε είναι ο χρόνος. Για το σκοπό αυτό δημιουργήσαμε δύο είδη παιχνιδιού. Το πρώτο είδος ονομάζεται Arcade όπου ο παίχτης πρέπει να τερματίσει πρώτος σε μία από τις τρεις διαφορετικές πίστες που έχουμε δημιουργήσει χρησιμοποιώντας τόσο ο ίδιος όσο και ο αντίπαλος τις διάφορες δυνάμεις που υπάρχουν στην πίστα. Ο αντίπαλος του παίχτη ελέγχεται από τον υπολογιστή ο οποίος ανάλογα με τις καταστάσεις κρίνει τι θα πράξει. Το δεύτερο είδος ονομάζεται Timetrial  όπου ο παίχτης  πρέπει να καταφέρει να ολοκληρώσει την διαδρομή της πίστας υπό την πίεση του χρόνου και την ανανέωση του από κάθε σημείο ελέγχου. Παράλληλα υλοποιήθηκε ένα τριπλό σύστημα δυσκολίας του αντιπάλου και επιλογή χειριστηρίων για κινητών συσκευών αφής. Τέλος έχει δημιουργηθεί ένα διαδραστικό HUD (Heads up display) το οποίο μεταβάλλεται αναλόγως με το τι συμβαίνει την ώρα του παιχνιδιού. Το παιχνίδι έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί χρησιμοποιώντας τεχνικές και τεχνολογίες όπως η οθόνη αφής και το επιταχυνσιόμετρο που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή παιχνιδιών που απευθύνονται σε κινητές συσκευές αφής.

Abstract

The aim of this thesis is the implementation of a 3D game which will be aimed at mobile touch devices such as smartphones and tablets. The game itself is a type of speed racing where the goal of the user is to finish in first place to be considered successful, whether his opponent is another autonomous vehicle or time. For this purpose, we created two types of game. The first type is called Arcade where the player must finish first on one of the three different tracks we have created. Both the player and the opponent can use the different powers that are present on the track. The player's opponent is controlled by the computer which, depending on the situation, decides what to do. The second type is called Timetrial where the player must manage to complete the course of the track under the pressure of time which is renewed from each checkpoint. A triple opponent difficulty system and a choice of controls for mobile touch devices were also implemented. Finally, an interactive HUD (Heads up display) has been created which changes according to what is happening during the game. The game is designed and implemented using techniques and technologies such as touch screen and accelerometer that are used to make games aimed at mobile touch devices.

Μeeting ID: 96680082330

Passcode 688786

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης